Lezingen

Het thema van het Nieuwjaarscongres is contact. Een thema dat aansluit bij verschillende thema’s binnen de psychiatrie. Contact met patiënten en hun naasten, contact met collega’s, verbinding maken, samenwerken: juist in deze tijd heeft dit extra aandacht nodig. Tegelijkertijd is dit misschien wel de grootste uitdaging voor ons allemaal. Met een inspirerende en boeiende lezingen starten we het nieuwe jaar vol met nieuwe kennis. Op deze pagina lees je meer informatie over de lezingen en de sprekers!


  


Marlies Huurman & Lisa Schutte | Delictanalyse in de forensische psychiatrie 
Marlies Huurman is GZ psycholoog en Lisa Schutte is psycholoog bij GGZ Friesland en zij komen samen vertellen over delictanalyse. Voor velen is de delictanalyse een vanzelfsprekend onderdeel van de forensische zorg. Maar wat is een delictanalyse eigenlijk, hoe ziet deze eruit en waar kan je als professional tegenaan lopen als je hier mee werkt? Tijdens deze webinar krijg je inzicht in wat een delictanalyse is en nemen ze je mee in de verschillende methodieken. Aan de hand van een casus illustreren ze hoe de delictanalyse in de praktijk vorm kan krijgen. Altijd al een kijkje willen krijgen in de forensische ‘keuken’? Dit is je kans!
 


  


Martje Yntema | Professionele nabijheid 
Martje Yntema is verpleegkundig specialist bij GGZ Friesland en komt vertellen over professionele nabijheid. We weten allemaal dat de behandelrelatie die wij als behandelaren met de cliënt hebben de grootste invloed heeft op het slagen van de behandeling. Toch gaat het merendeel van wat wij (bij)leren over welke interventies we plegen en welke methodes we hanteren. In deze tijd waarin we door corona ons werk anders hebben moeten inrichten is dit bij sommige medewerkers en cliënten extra onder druk komen te staan. Er ontstaat letterlijk meer afstand. Hoe houden we die nabijheid tot de cliënt? 
 


  


Prof. dr. Dirk De Wachter | De kunst van het ongelukkig zijn
Niemand minder dan Dirk De Wachter is toegevoegd aan het programma van het Nieuwjaarscongres 2021! Prof. Dr. Dirk De Wachter is hoogleraar, psychiater en psychotherapeut in het UPC KU Leuven. Hij is expert in systeem- en gezinstherapie en aan de universiteit tevens verbonden als opleider en supervisor in de gezinstherapie. Ook kun je hem kennen van verschillende programma’s op televisie.
Tijdens zijn lezing gaat De Wachter in op grote vraagstukken in de maatschappij die ons leven bepalen, sturen of veranderen, maar die ons vooral in contact brengen met de ander of met onszelf. Onze samenleving is er een geworden van de hoogste pieken, van het steeds beter, verder en hoger. Wat erger is: we staan er bijna niet meer bij stil dat die pieken de laagtes niet opvullen. We zien geen onderscheid tussen wat ons heel even gelukkig maakt en wat het leven echt zin geeft. Maar hoe kunnen we dat onderscheid weer leren maken?  
Vanuit een constante verwondering leert ‘De kunst van het ongelukkig zijn’ ons om na te denken over wat gelukkig zijn echt kan betekenen. 

 

 

 

 

Dr. Heleen Lameijer | Groei Groter
Dr. Heleen Lameijer is spoedeisende hulp arts, wetenschapper en eigenaar van het bedrijf Make Science Work. Heleen staat voor groei, innovatie en speelt met het oprekken van grenzen. Misschien ken jij Heleen wel beter als Instagram-dokter, zij is namelijk de bedenker van de allereerste cursus over reanimatie die je kunt volgen via Instagram! Heleen heeft haar missie om wetenschappelijke kennis toegankelijk te maken omgezet in concrete doelen en acties. Hoe ze dit heeft aangepakt? In deze lezing neemt Heleen je mee in haar ondernemers avontuur en leert jou je dromen achterna te gaan.

 

 

 

 

Prof. dr. Jos de Keijser | Behandeling van complexe rouw
Jos de Keijser is klinisch psycholoog en werkzaam bij de nieuwe polikliniek rouwstoornissen van GGZ Friesland. Complexe rouw is een relatief nieuwe classificatie in de DSM & ICD. Lang werd gezegd dat rouw hoort bij het leven en (vanzelf) slijt. Dat is bij de meeste nabestaanden het geval, maar uit onderzoek blijkt dat van de nabestaanden tussen de circa 10% na een niet-traumatisch overlijden en circa 20% na een traumatisch overlijden (zoals moord, suïcide, verkeerongeval of vermissing) niet verbetert zonder behandeling. In deze lezing worden diagnostische instrumenten en de verschillende behandelmodules die op de polikliniek rouwstoornissen worden aangeboden besproken.

 

 

 

 

Minze van der Sluis en Jeroen van der Brink | Contact, corona en LVB, verhalen uit de praktijk 
Minze en Jeroen willen aan de hand van een aantal interviews verhalen uit de praktijk overbrengen. Tijdens deze lezing worden een aantal korte interviews gehouden met medewerkers van het Expertisecentrum Psychiatrie en LVB. In deze interviews wordt met deze medewerkers gesproken over hun ervaringen van de afgelopen tien maanden.

 

 

 

 

Iteke Kramer & Elisabeth Reitsma | Contact ten tijde van crisis bij jongeren: crisis als kans!
Zoals oud-president John F. Kennedy (1917-1963) zo mooi vertelde ooit: ”Het woord crisis wordt in het Chinees met twee karakters geschreven. Het ene staat voor gevaar, het andere voor mogelijkheden”. Iteke en Elisabeth zijn allebei werkzaam voor GGZ Friesland en gaan het in hun lezing onder andere hebben over de kenmerken van contact maken met jongeren in crisis. Op welke manier maak je contact? Hoe creëren we een context van waaruit we in mogelijkheden kunnen gaan denken met de jongeren en hun gezinssysteem? Dit wordt vanuit de systemische bril bekeken.


      

  


Sietske van der Weg | Samenwerken met de familie-ervaringsdeskundigen, balanceren in herstel van systeem Sinds 2019 zijn er drie familie-ervaringsdeskundigen (FED's) in dienst bij GGZ Friesland. Sietske van der Weg is een van deze familie-ervaringsdeskundigen en zij deelt tijdens haar lezing de ervaringen van de drie FED’s. Ze vertelt daarnaast meer over de functie, die steeds meer professioneel wordt vormgegeven met een landelijk gedeelde visie. Wat doen de FED’s binnen GGZ Friesland? Wat komen zij tegen? En welke signalen horen zij van de naasten/familieleden/mantelzorgers, maar ook van hulpverleners?


 

 


Drs. Agnes de Groot & Rienke de Weme | Slapeloosheid en suïcidaliteit
Agnes de Groot is psychiater, waarnemend geneesheer-directeur en EHBS-trainer. Rienke de Weme is psychiater bij Van Andel Ouderenpsychiatrie en plaatsvervangend A-opleider. Samen staan zij in hun lezing stil bij het verband tussen slapeloosheid en suïcidaliteit. Agnes doet dit vanuit haar expertise op het gebied van suïcidepreventie en Rienke vanuit haar expertise op het gebied van medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling van slapeloosheid. In deze lezing wordt onder meer gesproken over het onafhankelijke verband tussen slapeloosheid en suïciderisico. Je krijgt meer handvatten om de invloed van slapeloosheid te onderkennen en de slapeloosheid gericht aan te pakken.


 

 


Joeri van der Goot | Het gebruik van eHealth in de coronacrisis
Joeri van der Goot is innovatieadviseur bij GGZ Friesland en heeft samen met zijn collega’s het afgelopen jaar eHealth op de kaart gezet. Het online behandelen kent vele voordelen en is in tijden van corona een toepassing die niet meer weg te denken is. In deze lezing geeft Joeri uitleg over de vormen van eHealth, hoe je dit in je team kunt inzetten en op welke manier het efficiënt werkt. Hij doet dit aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek.


 

 


Dr. Paul David Meesters | Herstel in tijden van corona én daarbuiten
Paul David Meesters is psychiater bij Van Andel Ouderenpsychiatrie. Je kunt hem kennen van de webinars tijdens de eerste coronagolf in maart/april. De coronacrisis heeft invloed op alles en iedereen. Iets als ‘herstel’ moet dan wel in de verdrukking komen…. of toch niet altijd? In zijn lezing bespreekt Paul David een paar onverwachte ervaringen uit de coronaperiode die hem lieten zien waar het bij herstel in feite om draait. Die kunnen ook helpen bij het bevorderen van herstel zónder corona. Herstel staat ook centraal in ‘De Nieuwe Clubs’ die Van Andel momenteel opzet voor ouderen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Een korte documentaire over én door Nieuwe Club deelnemers sluit de lezing af.


    

  


Drs. Anneke van Wamel | Geïntegreerd behandelen van dubbele diagnose
Anneke is wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos-instituut en komt ons meer vertellen over dubbele diagnose-problematiek. De kenmerken en de principes van geïntegreerd behandelen van patiënten met een dubbele diagnose komen naar voren. Anneke van Wamel geeft handvatten: hoe wat en waarom? Ook worden ervaringen in Nederland en de meest recente trends in onderzoek  besproken.


 

 


Dr. Annelies Spek | Autisme, identiteitsontwikkeling en zingeving
Annelies is klinisch psycholoog en hoofd van het Autisme Expertisecentrum in Eemnes. Haar lezing gaat over autisme, identiteitsontwikkeling en zingeving. Bij mensen met autisme gaat het ontwikkelen van de identiteit niet vanzelf. Het is vaak een zoektocht naar wie ze zijn en wat hun leven zin geeft. Annelies geeft tips voor de klinische praktijk van behandeling en begeleiding.


 

 


Drs. Karel Bos | Leefstijl
Karel is onder andere huisartsopleider bij het UMCU en leefstijlhuisarts. Het leefstijlteam wil leefstijl binnen GGZ Friesland meer op de kaart zetten. Zowel voor patiënten als voor medewerkers. De kennis over de verschillende onderdelen van een gezonde leefstijl en zelfzorg neemt toe, maar na de lezing van Karel Bos kun je er niet meer omheen en wil je écht aan de slag met die gezonde leefstijl! 


 

 


Drs. Paul Seerden | De vloggende psychiater in de nieuwe werkelijkheid
Paul is psychiater bij GGZ Friesland. Je kunt hem kennen van zijn vlogs over het werken in coronatijd. Ken je zijn vlogs niet? Dan is het zeker aan te raden om deze nog even terug te kijken! Je kunt ze vinden op het YouTube-kanaal van GGZ Friesland. In de lezing van Paul wordt aan de hand van een korte weergave van de vier vlogs op de volgende vragen antwoord gegeven: hoe werk je tijdens de coronacrisis als behandelaar? Waar loop je tegenaan? Hoe is het voor patiënten? Wat zijn voor- en nadelen van digitaal werken? Ook worden ervaringen uit de praktijk vergeleken met onderzoeken elders in het land. 

 

Meer weten?

Direct hulp nodig?