Overtuigingsdaders en radicalisering: Bad, mad or religious?

title="Leotitle="Abdelmonaim

Door Abdelmonaim El Ghalbzouri, MSc, maatschappelijk werkende en Dr. Drs. Leo. E.E. Ligthart, klinisch psycholoog & klinisch neuropsycholoog en werkzaam als forensisch psycholoog in een eigen praktijkverband. Leo Ligthart is sinds 1990 werkzaam in de opvang en zorg voor adolescenten en hun gezinnen van, vooral eerste en tweede generatie migrantenjongeren die afkomstig zijn uit het geografische gebied liggend tussen de Maghreb en Afghanistan, en tussen de Balkan en Somalië.  

De lezing start met een korte beschouwing over het terrein dat gedomineerd wordt door begrippen als radicalisering, fundamentalisme, orthodoxie, terrorisme en djihadisme. Vervolgens staan omstandigheden centraal die niet alleen het maatschappelijk debat rond het thema sturen, maar ook de kijk op de vraag of, en in hoeverre er sprake is van een psychiatrische stoornis bij deze groep adolescenten en jongvolwassenen. Daarna gaan Leo en Abdelmonaim in op de omstandigheid dat iedere casus weliswaar uniek is, maar toch in samenhang gezien moet worden met omgevingsdynamiek, de effecten van migratie, visie op cultuur en de functie die religie heeft. Herstel gaat immers over meerdere levensgebieden en het eigen (herstel)verhaal.  

< Terug

Direct hulp nodig?