Herstelondersteunende zorg

Door Monique Menger, verpleegkundig specialist artikel 14 GGZ Friesland. 

Gezondheid is het vermogen je aan te passen en eigen regie te voeren op de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Herstel gaat niet altijd over genezing, maar wel over de draad weer oppakken en het leven opnieuw inhoud en richting geven. Herstel is gericht op leren omgaan met de aandoening en (op)nieuw zin in het leven krijgen. Op een toekomst om van te dromen. Op hoop, veerkracht, onder ogen durven zien wat er aan de hand is en accepteren dat er extra werk verzet moet worden. Herstel is een houding, een voortgaand proces, geen einddoel. Deze workshop staat in het teken van herstelondersteunende zorg en de zoektocht op de weg naar herstel.  

< Terug

Direct hulp nodig?