MDA++

Multi Disciplinaire Aanpak ++
Het MDA++ is een samenwerkingsverband voor intensieve gezinshulp en integrale aanpak van ernstig, acuut en langdurig huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling. In het MDA++ werkt een aantal organisaties samen om de vicieuze cirkel van geweld te doorbreken en het aantal slachtoffers te verminderen. Het netwerk MDA++ bestaat sinds 2018, maar de werkwijze is in Friesland al vanaf 2011 bekend onder de naam MDC-K. Door  de toevoeging van huiselijk geweld (naar volwassenen) is de naam veranderd in MDA++.

Iedere casus een eigen aanpak
MDA++ betekent een intensieve samenwerking op maat. Per casus kijkt het MDA++ team samen met de cliënt(en) welke hulpverlening nodig is om het probleem op te lossen. Vervolgens maken we samen een behandelplan. Voor ieder gezin is er een vast contactpersoon en een eigen plan.

Slachtoffers van acuut ernstig (seksueel) geweld krijgen bovendien medisch en forensisch onderzoek, zorg en hulp binnen het Centrum Seksueel Geweld.

Het gezinssysteem als geheel
De professionals van MDA++ zien het gezinssysteem als geheel. Dit betekent dat alle leden van het gezin, indien nodig, hulp krijgen. Een vast contactpersoon legt uit wat er gebeurt, organiseert de hulp en stemt deze op elkaar af. Vanaf het eerste moment praten de gezinsleden mee over de aanpak.

De samenwerkende partijen
Het MDA++ biedt een intersectorale, multidisciplinaire, systeemgerichte, gecoördineerde én integrale aanpak. Het samenwerkingsverband bestaat uit de volgende organisaties:
- Veilig Thuis
- Politie
- Openbaar Ministerie
- Medisch Centrum Leeuwarden
- GGZ Friesland
- Fier
- Verslavingszorg Noord Nederland

Het Centrum Seksueel Geweld is onderdeel van MDA++.

Aanmelden
Aanmelding gebeurt via Veilig Thuis; zij bepalen of een gezin in aanmerking komt voor MDA++.

Meer informatie
> Factsheet: Wat is MDA++ en wat heb je er als gemeente aan?
> Kwaliteitskader MDA++


Contact

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:
Jacobien Lugtenborg, Teammanager Veilig Thuis
T 058 2333777
E lugtenborg.j@veiligthuisfriesland.nl

Maarten van der Gronde, Gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot Specialist bij Fier
T 058 2157084
E mvandergronde@fier.nl

 

Direct hulp nodig?