Manager Behandelzaken IHT

Geplaatst op: 25-01-2020 | Solliciteren voor: 29-02-2020

GGZ Friesland zoekt manager behandelzaken IHT regio Heerenveen en Drachten
Binnen het organisatieonderdeel Urgent & Intensief bieden de Intensive Home Treatment (IHT) teams zorg/behandeling in de regio Leeuwarden,  Heerenveen en Drachten aan patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening. Het IHT is er voor patiënten die een psychiatrische crisis doormaken en voor wie een gesloten opnamesetting op dit moment niet nodig of wenselijk is. De behandeling bij het IHT is erop gericht om samen met patiënt en naasten de crisis te behandelen zodat eventuele verdere behandeling weer veilig vervolgd kan worden. Wij proberen eraan bij te dragen dat de patiënt de eigen regie hervindt en verder kan werken aan zijn/haar herstel.


Wat doet GGZ Friesland voor jou?
GGZ Friesland doet aan maatwerk. Samen met jou willen we kijken naar je ambities, je werktijden, je digitale ondersteuning met middelen en onderzoek. En dat in een mooie en rustige provincie, waar het goed (en goedkoop) wonen én werken is. We bieden ruimte voor innovatie, zijn deskundig, optimistisch en stimuleren eigen initiatief. In overleg is er bovendien veel mogelijk qua wetenschappelijk onderzoek of aangepaste werktijden in verband met kinderen of andere privéomstandigheden. Bij GGZ Friesland zoeken wij samen met jou (binnen de grenzen van de CAO) naar de best passende honorering en ureninzet. Een arbeidsmarkttoeslag maakt hier deel van uit.

Wat ga je doen?
Binnen de regio’s Heerenveen en Drachten wordt Intensive Home Treatment geboden. Je levert als specialist binnen een multidisciplinair team een actieve bijdrage aan de toepassing en doorontwikkeling van IHT zorg. Binnen het team werk je samen met enthousiaste collega’s in een multidisciplinaire samenstelling vanuit de locatie Heerenveen en Drachten. Vanuit de herstelvisie zet je je met hart en ziel in voor een kwetsbare groep mensen.

Als je het ambieert en leuk lijkt is deze functie te combineren met de rol van manager behandelzaken. In die rol geef je inhoudelijk leiding aan het multidisciplinaire team en motiveer en stimuleer je medewerkers bij te dragen aan de ambities van het onderdeel en de organisatie. Ten slotte heeft GGZ Friesland de ambitie om een nieuwe HIC kliniek te realiseren; we zoeken een gedreven collega die met ons de nieuwe HIC kliniek vorm kan geven.

Functie-informatie:

 • Als regiebehandelaar fungeren conform professioneel statuut van GGZ Friesland;
 • Vanuit de medische professionaliteit een bijdrage leveren aan alle onderdelen van het diagnostiek- en behandelproces;
 • Op- en bijstellen van behandelplannen en leiden van evaluaties en behandelingen;
 • Het uitvoeren van farmacotherapeutische en (deel)behandelingen;
 • Zorgdragen voor een volledige, tijdige en juiste registratie in het patiëntendossier en productieregistratie;
 • Je vindt uitdaging in actieve participatie in het terugdringen terug dringen van suïcides.
 • Vanuit eigen professie inhoud geven aan ontwikkelingen op het gebied van zorgprogramma’s;
 • Beschikbaar zijn voor in- en externe consultatie en advisering aan collegae;
 • Proactief zijn in het onderhouden van samenwerkingsrelaties binnen de onderdelen van GGZ Friesland en ketenpartners.
   

Wij bieden:

 • Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
 • Een goed salaris met arbeidsvoorwaarden en inschaling conform CAO-GGZ;
 • Een dynamische werkplek met volop ruimte voor nieuwe ontwikkelingen;
 • Mogelijkheden scholing te volgen m.b.t. de doelgroep;
 • Participeren in wetenschappelijk onderzoek;
 • De mogelijkheid om specifieke deskundigheid te ontwikkelen binnen het team en beleidsinhoudelijke zaken vorm te geven.
   

Wij vragen:

 • Een afgeronde opleiding tot specialist blijkend uit een BIG-registratie;
 • Een professional die het multidisciplinaire team mee kan helpen ontwikkelen in de gewenste richting;
 • Een resultaatgerichte proactieve professional die betrokken is bij de directe zorg voor patiënten en bij behandelbeleid;
 • Flexibiliteit, humor en creativiteit;
 • Een klant- en resultaatgerichte attitude.
 • Dat je ervaring en affiniteit hebt met de acute psychiatrie.


Als manager behandelzaken ben je:

 • in staat bent om - samen met de manager algemene zaken en in afstemming met de directie het IHT verder te positioneren en door te ontwikkelen;
 • Leidt en neemt deel aan projectgroepen en werkgroepen
 • in staat om op inspirerende wijze vorm te geven aan het coachen van de professionals bij de uitvoering van de werkzaamheden;
 • een doortastende, praktische en resultaatgerichte benadering, waarbij je sociale en organisatorische aspecten combineert in een motiverende en stimulerende stijl van leidinggeven.
   

Solliciteren of heb je vragen?
Voor inlichtingen over de functie staat Lianne Boersma  (Manager behandelzaken van de IHT regio Leeuwarden, SPOED en Aanmelding) of Anita Zeeman (algemeen manager IHT, SPOED en aanmeldingen) je graag te woord. Zij zijn telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (088) - 33 65 604. Je kunt ook contact met hen leggen via e-mail: anita.zeeman@ggzfriesland.nl of lianne.boersma@ggzfriesland.nl Je sollicitatie per e-mail kun je, onder vermelding van vacaturenummer U/I 20015, voor 29 februari 2020 versturen naar vacatures@ggzfriesland.nl.

« Terug naar overzicht Reageren

Meer weten?

Direct hulp nodig?