GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Locatie BW Heerestraat Leeuwarden

Locatie

Heerestraat 3 
8911 LC Leeuwarden
Telefoon: 058-2123421

Beschermd Wonen Leeuwarden biedt woongelegenheid aan 80 bewoners, verspreid over diverse locaties, ook in de binnenstad van Leeuwarden.   

Bekijk foto's van de woning aan de Heerestraat.

Beschermd wonen

Wonen is voor iedereen een begrip, maar wat moet je je voorstellen bij Beschermd Wonen? De bescherming die naast het wonen binnen de BW wordt geboden, bestaat vooral uit de begeleiding die gegeven wordt. Dit gebeurt door psychiatrisch verpleegkundigen of door medewerkers met een sociaal pedagogische opleiding gedurende 7 dagen per week. De begeleiding is aanwezig van 8.00 uur tot 22.30 uur. 's Nachts is de begeleiding voor acute zaken telefonisch bereikbaar.

De samenwerking tussen de bewoner en diens persoonlijk begeleider is de basis voor het begeleidingsplan, waarbij zoveel wordt uitgegaan van de wensen en de mogelijkheden van de bewoner. Binnen de BW is een bewonersoverleg, waarin middels overleg met de teammanager BW de belangen van de bewoners worden behartigd.

Nieuwe doelgroepen

In 2010 worden drie nieuwe locaties geopend. Twee hiervan voor mensen met Autistiforme problematiek en één voor mensen met psychotische stoornissen.

Zorgaanbod

De BW Leeuwarden biedt een veelzijdig aanbod. Naast het ‘traditionele' beschermd wonen in een groep, waar bewoners de taken in huis verdelen is er in Leeuwarden de mogelijkheid in een appartement te wonen. Dit vraagt van de bewoner meer zelfstandigheid en doet een groter beroep op de woonvaardigheden. Naast de begeleiding die op uw eigen zorgvraag is afgestemd, kunnen we ook meehelpen om u aan te melden voor een geschikte vorm van behandeling. Deze vindt plaats buiten de BW.

Wonen in een groep

Wonen in een groep betekent samen met anderen een ruimte delen. Dat betekent dus dat er een gezamenlijke woonkamer is. Wel heeft u de beschikking over een eigen zit-/slaapkamer. Wanneer u in een groep woont, is het belangrijk dat de sfeer prettig is. Om daar voor te zorgen wordt ook veel aandacht besteed aan groepsbegeleiding. Alle groepen hebben een eigen groepsbegeleid(st)er die bijvoorbeeld ondersteuning geeft bij het verdelen van huishoudelijke taken of bij het organiseren van activiteiten. Regelmatig is er een huiskameroverleg om over dergelijke zaken te praten. In een groep kunt u binnen alle redelijkheid, terugvallen op medebewoners als het even minder gaat. Van tijd tot tijd zult u gezellige dingen doen. Wonen op een groep is bijvoorbeeld erg geschikt voor mensen die moeite hebben met het alleen zijn. De warme maaltijd wordt gezamenlijk gebruikt.

Wonen in een appartement

Het wonen in een appartement kan o.a. op de locaties aan de Eewal en de Heerestraat/Oosterstraat. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van uw kamer en voor het doen van de boodschappen en maaltijden bereiden. Tijdens koffieuurtjes in een centrale woonkamer kunt u contact met andere medebewoners onderhouden. Voor het wonen in een appartement wordt dus een groter beroep gedaan op uw zelfstandigheid.

Kamers

Iedereen heeft een eigen kamer met telefoon, televisie aansluiting en op veel kamers ook een internetaansluiting. Voor het gebruik van de telefoon betaalt u alleen de gesprekskosten. Wij dragen samen met u zorg voor de basisinrichting.

Bezoek

In de BW kunt u bezoek ontvangen. U kunt bezoek meenemen naar uw eigen kamer of in overleg met huisgenoten deze in de woonkamer ontvangen. Hierbij verwachten we wel dat u rekening houdt met uw huisgenoten. Blijven logeren is ook mogelijk, na overleg met de begeleiding en huisgenoten.

Afwezigheid

U bent vrij om bijvoorbeeld een aantal dagen ergens te logeren. U wordt verzocht dit met huisgenoten en de begeleiding te bespreken. In verband met veiligheidsvoorschriften wordt afwezigheid 's nachts geregisteerd.

Roken

U mag roken op uw eigen kamer. In verband met het rookbeleid is het niet toegestaan om te roken in gemeenschappelijke ruimtes, zoals gangen en centrale woonkamers.

Huisdieren

Alleen kleine huisdieren zijn toegestaan. Het bezit van huisdieren dient altijd met de begeleiding te worden overlegd.

Boodschappen

Bewoners doen hun boodschappen zelf, of samen met iemand uit de groep of als het nodig is met iemand van de begeleiding. Hiervoor is een voedingsbudget beschikbaar, waar de groep zelf verantwoordelijkheid voor draagt. Dit budget is voor de gezamenlijke uitgaven, dus persoonlijke uitgaven zijn voor eigen rekening. Appartementbewoners krijgen een eigen voedingsbudget. 

Dagbesteding

Van bewoners van BW Leeuwarden wordt verwacht, dat men een aantal dagdelen dagbesteding/werk/opleiding heeft. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het aanbod van MindUp, maar ook vrijwilligerswerk en scholing behoren tot de mogelijkheden.

Woontraining voor jongeren

In de BW (locatie Eewal) is één groep die bestaat uit jongeren die  specifieke woontraining volgen. De trainingsgroep biedt plaats aan vijf jongeren in de leeftijdscategorie van 18-23 jaar welke één of een aantal beperkingen hebben in hun dagelijks functioneren ten gevolge van een psychiatrische stoornis. Voor jongeren onder de 18 jaar wordt met aandacht gekeken naar de haalbaarheid van een mogelijk verblijf in de jongerengroep. We richten ons op cliënten, die een vraag hebben om deze vaardigheden binnen één jaar aan te leren. We helpen u om na dat jaar een passende vervolgplek te krijgen. Vaak is dat een (meer) zelfstandige woonplek.

Waaraan moet ik voldoen?

Bij aanmelding voor de jongerengroep van de BW moet u aan het volgende voldoen:

 • gerichte hulpvraagformulering
 • een dagbesteding/scholing van tenminste 5 dagdelen
 • besef van eigen problematiek
 • een goede motivatie
 • medicatie per week kunnen beheren of ermee bezig   zijn dit te leren
 • persoonlijke hygiëne mag geen primair probleem zijn
 • leervermogen
 • fysiek niet zorgbehoeftig

Er zijn ook zaken die voor ons reden zijn om u niet aan te nemen. De belangrijkste zijn:

 • grote afhankelijkheid van hard- en softdrugs
 • grote afhankelijkheid van alcohol
 • grote kans op crisis die meer begeleiding vraagt
 • gebrek aan motivatie
 • crimineel gedrag
 • acting out gedrag

Zorgaanbod

De begeleiding binnen de trainingsgroep van de BW Leeuwarden richt zich op 4 kerngebieden:

Wonen (training, begeleiding, ondersteuning)

 • training op het gebied van huishoudelijke vaardigheden zoals koken, schoonmaken, wassen en boodschappen doen
 • aandacht voor sociale vaardigheden
 • omgaan met financiën en formulieren

Werken en opleiding

 • begeleiding bij zoeken naar een geschikte opleiding of werkplek;
 • indien gewenst huiswerkbegeleiding.

Netwerkontwikkeling

 • Begeleiding bij het zoeken naar contacten buiten de BW, zoals een vereniging of sportclub of vriendschappen.

Ondersteuning bij psychische problematiek

 • wekelijkse persoonlijk begeleidingsgesprekken;
 • het gezamenlijk met de begeleider een begeleidingsplan maken;
 • indien nodig, gesprekken met de psycholoog, psychiater en/of therapeut. 

Werkwijze

In de werkwijze van de BW Leeuwarden staat werken met persoonlijk begeleiderschap en een begeleidingsplan centraal. In dit begeleidingsplan wordt de individuele zorg/training afgesproken.