GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Kwaliteit van de zorg

Uw mening telt

GGZ Friesland vindt het belangrijk goede zorg te verlenen en te luisteren naar uw wensen. Daarom nodigen wij u uit om uw mening te geven en te klagen als u ontevreden over ons bent. Door u serieus te nemen kunnen we de zorg voor u en voor andere patiënten verder verbeteren. Meer informatie over klachten.

Kwaliteit van de zorg

Sinds 2007 laat GGZ Friesland de kwaliteit van zorg toetsen volgens de HKZ-normering. Het HKZ-certifikaat maakt zichtbaar dat de kwaliteit van de organisatie getoetst is aan normen die speciaal voor de zorgsector zijn ontwikkeld. Daarnaast is GGZ Friesland de tweede NEN 7510 en ISO 27001 gecertificeerde GGZ-instelling in Nederland. Deze norm bestaat uit het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie ten behoeve van verantwoorde zorg voor patiënten..

Meer informatie over het HKZ-certificaat

Meer informatie over NEN 7510 en ISO 27001

Kwaliteitsstatuut

GGZ-organisaties van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk het model GGZ Kwaliteitsstatuut ontwikkeld en aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor opname in het Kwaliteitsregister. Op 29 maart 2016 heeft de raad van bestuur van Zorginstituut Nederland besloten het model kwaliteitsstatuut voor de ggz als een professionele standaard op te nemen in het register op grond van artikel 66b van de Zorgverzekeringswet (Zvw, het Register).

In het model staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg.

Het model is van kracht per 1-1-2017 voor alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen: generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet.

Bekijk hier het kwaliteitsstatuut van GGZ Friesland

Patiënttevredenheid

GGZ Friesland wil graag weten hoe u de behandeling ervaart. Maar bijvoorbeeld ook wat u vindt van onze informatievoorziening en de inspraak in de behandeling. Daarom vragen wij onze patiënten de GGZ-thermometer in te vullen. Meer informatie over patiënttevredenheid.