GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Klinisch wonen

Wonen in een woning op het terrein

Op verschillende locaties in Friesland heeft GGZ Friesland woningen op een terrein van de organisatie, waar mensen verblijven die door psychiatrische problemen moeite hebben met zelfstandig wonen. Bijvoorbeeld doordat ze angstig zijn, of verward. Doordat de woningen op een terrein staan, bieden ze de bewoners een veilige en beschutte woonomgeving. Hier kunnen ze vaardigheden leren die ze nodig hebben bij het zo zelfstandig mogelijk leven.

De woningen op het terrein bieden een beschutte plek voor mensen die tijdelijk extra begeleiding nodig hebben. Net als bij de andere vormen van woonbegeleiding gaat het ook hier om het zo zelfstandig mogelijk functioneren. De woonbegeleiding richt zich op alle facetten die hiervoor nodig zijn. We richten ons bijvoorbeeld op: dagbesteding, medicatiegebruik, gezond eet- en leefpatroon en persoonlijke verzorging. Daarnaast hebben we aandacht voor het accepteren van beperkingen en richten we ons vooral op de talenten van mensen. Door in te steken op kwaliteiten van mensen en het vergroten van vaardigheden, proberen we toe te werken naar een lichtere vorm van begeleiding.

De begeleiding

Een team van medewerkers (sociaal psychiatrische verpleegkundigen, persoonlijk begeleiders en woonbegeleiders) biedt bewoners ondersteuning bij het wonen en de dagelijkse gang van zaken. De begeleiding is gericht op het behoud of vergroten van zelfstandigheid, op herstel of het voorkomen van achteruitgang.

Begeleidingsplan

Om de begeleiding goed vorm te geven wordt samen met elke cliënt een begeleidingsplan opgesteld. In het begeleidingsplan worden persoonlijke leerpunten en/of doelen geformuleerd. De belangrijkste basis voor het begeleidingsplan is de samenwerking tussen de cliënt en zijn/haar persoonlijk begeleider. Hierbij wordt uitgegaan van wensen en mogelijkheden van de cliënt.


>>Terug naar overzicht woonvoorzieningen