Klinisch psycholoog / manager behandelzaken

Geplaatst op: 13-02-2020 | Solliciteren voor: 30-04-2020

GGZ Friesland ziet het als haar maatschappelijke taak om er in moeilijke tijden te zijn voor de mensen die ons het hardste nodig hebben. We zijn er voor patiënten die kortdurend behandeling nodig hebben en we zijn er 24 uur per dag voor patiënten in crisis of met langdurige problematiek. Wij geloven in de veerkracht van onze patiënten én in die van onze professionals. Op hen mogen onze patiënten rekenen, samen met hun naasten en andere betrokken partijen. Want de beste route naar herstel leg je samen af.

De afdeling Klinische Vervolgbehandeling KVB (Nij Lankum en Lankwert) in Franeker, biedt vanuit de ART visie behandeling en begeleiding aan 130 patiënten met ernstige psychiatrische problematiek. ‘Het gewone weer mogelijk maken’ is de belangrijkste missie van het ART team. Centraal staat dat ART zich richt op herstel in en herstel van de triade. Binnen het ART team zijn wij op zoek naar actieve en inspirerende collega in de functie van

Klinisch psycholoog / manager behandelzaken

28 - 36 uur per week


In de rol van Manager Behandelzaken geef je inhoudelijk leiding aan het multidisciplinaire  team en motiveer en stimuleer je medewerkers van de KVB bij te dragen aan de ambities vanuit de ART visie en de visie van de organisatie . Samen met de algemeen manager is er sprake van een integrale verantwoordelijkheid (duaal management) over de uitvoering, registratie en vastlegging van de zorg binnen de Klinische Voortgezette Behandelafdelingen.

De manager Behandelzaken levert, binnen het multidisciplinair team, een actieve bijdrage aan de toepassing en doorontwikkeling van het behandelklimaat.  Binnen het team werk je samen met enthousiaste  collega’s in een multidisciplinaire samenstelling op de locatie in Franeker. Vanuit de herstelvisie zet jij je met hart en ziel in voor een kwetsbare groep mensen. De Manager Behandelzaken voert de genoemde werkzaamheden uit als een taak, naast zijn/haar inhoudelijk werk als Klinisch psycholoog.

Functie informatie klinisch psycholoog:

 • Verricht complexe (differentiaal) psychodiagnostiek en indicatiestelling, typeert de zorgvraag en stelt een DSM classificatie op.
 • Voert psychologische behandelingen uit bij individuele patiënten met ernstige, complexe stoornissen daarbij gebruik makend van psychologische interventies en psychotherapie.
 • Verleent consultaties in de vorm van specialistisch advies over complexe psychodiagnostiek, indicatiestelling en behandeling aan hulpverleners en behandelaren.
 • Fungeert als regiebehandelaar conform professioneel statuut van GGZ Friesland;
 • Vanuit de eigen professionaliteit een bijdrage leveren aan alle onderdelen van het diagnostiek- en behandelproces.
 • Op- en bijstellen van behandelplannen en leiden van evaluaties en behandelingen.
 • Geeft supervisie aan individuele behandelaren.

Functie-informatie manager behandelzaken:

 • Ziet toe op en is verantwoordelijk, in afstemming met de algemeen manager, voor een adequate, doelmatige en verantwoorde patiëntenzorg binnen de KVB.
 • Levert een actieve bijdrage aan de implementatie, bewaking en doorontwikkeling van het zorgprogramma ART.
 • Biedt de specialisten in het team voldoende ruimte voor het opnemen van hun professionele verantwoordelijkheid.
 • Coacht op inspireerde wijze professionals bij de uitvoering van de werkzaamheden, Spreekt zo nodig de professionals inhoudelijk aan, signaleert verbeterpunten.
 • Stelt jaarlijks, samen met de algemeen manager en in overleg met de divisiedirectie, het jaarplan op voor het ART team en de KVB, als afgeleide van het strategisch meerjarenplan van de GGZ Friesland. Implementeert en integreert organisatorische beleidsontwikkelingen: vertaalt uitkomsten naar het eigen onderdeel en divisie.
 • Neemt deel aan interne en externe overleggen. Onderhoudt actief contacten binnen voor de GGZ Friesland relevante netwerken en vertaalt uitkomsten naar het eigen onderdeel en divisie.
 • Bespreekt regelmatig bevindingen, trends en ontwikkelingen op deskundigheidsgebied met de algemeen manager op consequenties voor het ART team en de KVB.
 • Voert collegiaal overleg met de algemeen manager.

Wij bieden:

 • Een dynamische werkplek met volop ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.
 • Een zelfstandige invulling van de combinatiebaan.
 • Indeling in functiegroep FWG 70.
 • Vast dienstverband.
 • Participeren in wetenschappelijk onderzoek.
 • De mogelijkheid om specifieke deskundigheid te ontwikkelen binnen het team en beleidsinhoudelijke zaken vorm te geven.

Wij vragen:

 • Een afgeronde opleiding tot Klinisch Psycholoog blijkend uit een BIG-registratie.
 • Of laatste jaar GIOS met affiniteit voor EPA doelgroep en management functie.
 • Een professional die betrokken is bij de directe zorg voor patiënten en bij behandelbeleid;
 • Een professional die het multidisciplinaire team mee kan helpen ontwikkelen in de gewenste richting;
 • Een inspirerende collega met flexibiliteit, humor en creativiteit;

Informatie en sollicitatie:

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Grieta Bouma, algemeen manager ART & KVB (Nij Lankum en Lankwert), telefoonnummer 06 – 8352 9926 of Willeke van der Plas, directeur behandelzaken, telefoonnummer 06 – 8352 6156.

Je sollicitatie per e-mail, onder vermelding van vacaturenummer HB 20030 in de onderwerp regel, kun je voor 10 maart 2020 sturen naar vacatures@ggzfriesland.nl.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandagmiddag 23 maart 2020.

« Terug naar overzicht Reageren

Meer weten?

Direct hulp nodig?