GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Jos de Keijser benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Behandeling complexe rouw’

19 augustus 2013

Per 1 september wordt klinisch psycholoog en psychotherapeut Jos de Keijser (1958) benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen om het onderwijs en onderzoek over de behandeling van complexe rouw te bevorderen. Hij richt zich met name op het verlies van een persoon ten gevolge van moord, suïcide of vermissing.

De bijzondere leerstoel, formeel Praktijkbeoefening van de klinische psychologie en psychotherapie bij complexe rouw, is ingesteld vanwege de Stichting Stimuleringsfonds Rouw bij de Rijksuniversiteit Groningen (RuG), faculteit Gedrags- en Maatschappij-wetenschappen (GMW). De leerstoel zich richt op het ontwikkelen en evalueren van theoretisch gefundeerde didactische methoden en strategieën om klinische competenties te onderwijzen, primair vanuit de deelthematiek van het beloop van rouwprocessen na een complex verlies.

De Keijser heeft naast zijn aanstelling aan de Rijksuniversiteit Groningen een aanstelling als klinisch psycholoog bij GGZ Friesland. Vanuit de bijzondere leerstoel wordt onderwijs gegeven op post-masterniveau. Binnen het opleidingsinstituut PPO bekleedt de leerstoelhouder de functie van hoofdopleider voor de postmasteropleidingen tot psychotherapeut en tot klinisch psycholoog en directeur Opleidingen.

Links: