GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Informatie voor opleidingsinstituten

GGZ Friesland biedt stage en onderzoekplekken aan voor studenten van MBO, HBO en WO opleidingen. Elk jaar kunnen er diverse studenten bij ons terecht om kennis en ervaring op te doen in het eigen vakgebied.

Ons stagebureau helpt studenten bij het vinden van een geschikte stageplek binnen GGZ Friesland. Verder kunnen studenten er terecht voor algemene vragen over stage en onderzoek. Indien nodig verwijst het stagebureau u door over vragen betreffende werken en leren en duale opleidingsmogelijkheden bij GGZ Friesland.

We zijn ons ervan bewust dat de stagetijd een belangrijk onderdeel is uit de studietijd. Tijdens een stage kunnen studenten ontdekken waar hun krachten liggen, maar ook wat hun valkuilen zijn. Daarnaast is het een oriëntatie op de toekomst.

Om studenten te helpen bij het maken van een gerichte keuze, zoekt het stagebureau de studenten al vroeg op. Zij doet dit door naar buiten te gaan en voorlichting te geven op bijvoorbeeld stagemarkten. Daarnaast organiseert en geeft het stagebureau gastcolleges aan diverse opleidingsinstituten.

Gegevens stagebureau

Voor informatie kunt u tijdens het telefonisch spreekuur van 08.30 - 12.00 uur terecht bij Karin Platte en Ingrid Cloo, zij zijn medewerkers van het stagebureau.

Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden
Tel. 058 284 88 44
stagebureau@ggzfriesland.nl

Postadres:
Postbus 932
8901 BS Leeuwarden