Bezoekregeling

De landelijke beleidslijn met betrekking tot de bezoekregeling is onlangs iets aangepast. Echter, gelet op het aantal besmettingen binnen GGZ Friesland, waarbij wij hebben ervaren hoe precair de zorgsituatie wordt bij besmettingen op de opnameklinieken, is besloten de huidige bezoekregeling daar te blijven handhaven. Dat wil zeggen: één bezoeker per dag en gedurende één week is dat steeds dezelfde bezoeker. Dit geldt voor alle afdelingen waar patiënten verblijven, met uitzondering van de BW’s en de FHS. Hier geldt de regel van één persoon per patiënt per dag, waarbij binnen een week gevarieerd kan worden met twee tot drie vaste personen.

Voor verlof geldt dat er ook verruimd mag worden in de BW’s en FHS, waarbij terughoudendheid voorop staat, maar op individuele basis met patiënten afspraken gemaakt kunnen worden. Hoe dan ook gaat dit gepaard met een goede uitvraag naar de situatie waar de patiënt naartoe gaat en bespreking van de do’s en dont’s.

Bezoekregeling Van Andel Kliniek te Drachten

Vanwege de uitbraak van de Britse variant van Covid-19 in Friesland hebben we helaas moeten besluiten de bezoekregeling aan kliniek Van Andel ouderenpsychiatrie te beperken. Dit om het risico op besmetting zo klein mogelijk te laten zijn. De beperking houdt in dat er per patiënt maximaal 3 maal per week bezoek welkom is, met 1 bezoeker per patiënt per bezoek. Per week kan er 1 iemand komen. Het is niet meer mogelijk om de patiënt mee naar buiten te nemen. Afspraken over bezoek kunnen alleen met de medewerkers van de zorgadministratie worden gemaakt, niet met de verpleging.

Vanzelfsprekend blijven op onze locatie de algemene RIVM richtlijnen gelden, zoals 1.5 meter afstand, de hand hygiëne, mondkapje dragen en niet op bezoek komen bij klachten. Daarnaast verzoeken we geen consumpties en dergelijke mee te nemen en indien mogelijk geen gebruik te maken van de toiletten. Tevens vragen we u vooraf aan u bezoek een triageformulier in te vullen. Dit formulier treft u aan bij onze ingang. Hierin bevestigt u geen klachten te hebben en laat u uw contactgegevens achter, zodat wij u kunnen bellen, mocht er later een Covid besmetting bekend worden.

U kunt een bezoekmoment reserveren via onze zorgadministratie. Dat kan op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur via 088-3365688. Het is niet de bedoeling dat u op de afdeling of de kamer van uw naaste komt. Na uw bezoek worden de tafel en stoelen door ons gereinigd. Het is aan uzelf om ervoor te zorgen voor het begin van de avondklok weer thuis te zijn.
 

De bezoektijden zijn als volgt:
Woensdagmiddag en vrijdagmiddag:

13:30 uur – 14:30 uur (2 bezoekplekken beschikbaar)

14:45 uur – 15:45 uur (2 bezoekplekken beschikbaar)

Elke avond, dus ook in het weekend:

18:30 uur - 19:15 uur (4 bezoekplekken beschikbaar)

19:30 uur - 20:15 uur (4 bezoekplekken beschikbaar)

Daarnaast op Zaterdag & Zondag ook nog:

10:30 uur- 11:30 uur (4 bezoekplekken beschikbaar)

13:30 uur - 14:30 uur (4 bezoekplekken beschikbaar)

14:45 uur - 15:45 uur (4 bezoekplekken beschikbaar)

We willen nogmaals benadrukken dat we dit aangepaste bezoekbeleid hanteren voor de veiligheid van de opgenomen patiënten. Als het beleid verandert wordt u vanzelfsprekend daarover door ons geïnformeerd.

Meer weten?

Direct hulp nodig?