GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Het intakegesprek

Als u een patiënt heeft doorverwezen en wij de verwijzing hebben geaccepteerd, dan ontvangt de patiënt een uitnodiging voor een intake. Een intake bestaat meestal uit één of twee gesprekken. Voordat de intake plaatsvindt ontvangt de patiënt vragenlijsten die voor de intake teruggestuurd moeten worden. De vragenlijsten komen in het intakegesprek aan de orde.

Doorverwijzen naar zorgpad

Tijdens de intake bepaalt de behandelaar aan de hand van de klachten van de patiënt welke stoornis hij of zij heeft. Voor alle angst- en stemmingsstoornissen zijn zorgpaden ontwikkeld op basis van de stoornis. Stel dat uw patiënt uiteindelijk paniekklachten blijkt te hebben dan komt hij of zij in het zorgpad voor paniekstoornissen terecht. Al tijdens de intake wordt dan duidelijk hoeveel gesprekken en met welke frequentie de patiënt vervolgens krijgt. De afspraken worden dan al voor de hele behandelperiode gepland.

Complexere klachten

Als de patiënt een scala aan klachten heeft en deze niet gemakkelijk in een zorgpad in te delen valt, wordt tijdens de intake een advies opgesteld. De GGZ-medewerker bespreekt met de patiënt wat de vervolgstap is: verdere diagnostiek of behandeling. Daarbij wordt een behandelingsplan opgesteld waarin de doelen en afspraken worden vastgelegd.