AGNIO's (m/v) HIC-klinieken

AGNIO's zijn binnen GGZ Friesland nauw betrokken bij het verbeteren en actueel houden van het behandelaanbod volgens de nieuwste inzichten. GGZ Friesland biedt AGNIO's kansen en mogelijkheden. 

GGZ Friesland werkt vooruitstrevend aan realisatie en verbetering van High en Intensive Care (HIC) als onderdeel van het cluster spoedeisende psychiatrie. Een dagelijkse uitdaging vinden de behandelteams van de HIC-klinieken in het goed en menswaardig opvangen en behandelen van mensen die in ernstige psychiatrische nood verkeren, in een omgeving waar veiligheid en bescherming gecombineerd wordt met respectvolle zorg en behandeling. Het terugdringen van dwang en drang met aandacht gericht op het herwinnen van de eigen regie van de patiënt staat daarbij centraal.

Voor de High en Intensive Care (HIC) klinieken in Heerenveen en Leeuwarden zoeken we een

Arts Geneeskundige Niet In Opleiding (AGNIO)

32 - 36 uur per week

Als AGNIO op de HIC-klinieken lever je als basisarts binnen een multidisciplinair team een actieve bijdrage aan de toepassing en doorontwikkeling van HIC-zorg. De HIC-klinieken zijn gesitueerd naast het algemeen ziekenhuis, zowel in Heerenveen als in Leeuwarden. We hebben een unieke combinatie van HIC-zorg, kortdurende structurerende dagbehandeling, thuisbehandeling (‘Fries IHT’) en 7 x 24 uurs crisisdienst in een cluster spoedeisende psychiatrie ondergebracht, met korte lijnen naar FACT-teams en forensische psychiatrie.

De HIC-klinieken leveren een actieve bijdrage in de HIC-ontwikkeling en laat goede resultaten zien op diverse audits. In ontwikkeling is het realiseren van een spoedeisende hulp psychiatrie in het Medisch Centrum Leeuwarden en het concentreren van de HIC-klinieken in het Jelgerhuis te Leeuwarden. We hechten aan goede contactuele verhoudingen. HIC-zorg is altijd een tijdelijk intermezzo en vergt een goede samenwerking met interne en externe ketenpartners.

Functie-informatie:

 • je levert vanuit de medische professionaliteit een bijdrage aan alle onderdelen van het behandelproces;
 • je bent als behandelaar verantwoordelijk voor de geleverde psychiatrische zorg;
 • je voert farmacotherapeutische en (deel)behandelingen uit;
 • je vindt uitdaging in het terugdringen van dwang en drang toepassing en het terugdringen van suïcides.

Wij vragen:

 • een afgeronde opleiding blijkend uit een BIG-registratie als AGNIO;
 • goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • ontwikkelings- en teamgerichtheid;
 • humor, enthousiasme, flexibiliteit en slagvaardigheid;
 • een klant- en resultaatgericht attitude gebaseerd op multidisciplinaire samenwerking;
 • integriteit en betrouwbaarheid.

Wij bieden:

 • een arbeidsovereenkomst voor een jaar met mogelijkheden tot verlenging;
 • arbeidsvoorwaarden conform de CAO GGZ;
 • salaris conform de CAO GGZ;
 • bij belangstelling voor de A-opleiding tot psychiater kan er vanuit deze werkplek contact gelegd worden met de A-opleider van GGZ Friesland;
 • een dynamische werkplek en een prettige werksfeer met volop ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

 

Informatie en sollicitatie:
Voor inlichtingen over de functie staan Monique Menger (manager behandelzaken van de HIC klinieken) of Wytske Posthuma (manager bedrijfsvoering) je graag te woord. Zij zijn telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (088) 33 65 604. Je kunt ook contact leggen via e-mail: wytske.posthuma@ggzfriesland.nl of monique.menger@ggzfriesland.nl

 

Direct hulp nodig?