GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Grensoverschrijdend gedrag

In Nederland verblijven dagelijks ongeveer 15.000 personen in hechtenis. Ongeveer 25% van deze gedetineerden heeft een psychiatrische stoornis. Deze mensen plegen misdrijven omdat ze last hebben van waanbeelden of onvoldoende controle hebben over hun gedrag.

In aanraking met justitie of politie

Mensen met een psychiatrische stoornis plegen hun misdrijf niet uit voorbedachte rade. Ze handelen omdat zij door hun ‘ziekte' hiertoe worden gedreven. De misdrijven kunnen heel verschillend zijn van aard. Het kan bijvoorbeeld gaan om huiselijk geweld, seksueel overschrijdend gedrag, criminaliteit of gewelddadig gedrag.

Verschillende stoornissen

De reden waarom mensen met psychische problemen strafbaar gedrag vertonen, zijn divers. Er kunnen verschillende psychische stoornissen aan ten grondslag liggen. Vaak is er sprake van een psychotisch beeld (psychoses) of een persoonlijkheidsstoornis. Dit vaak in combinatie met verslavingsproblematiek en ernstige verwaarlozing.

Kans op herhaling voorkomen

Mensen die misdrijven plegen vanuit psychiatrische problemen moeten behandeld worden om de kans op herhaling te voorkomen. Deze mensen willen echter lang niet altijd uit zichzelf in behandeling. Ze willen niet als 'gek' gezien worden. Om die reden zijn ze vaak niet gemotiveerd en worden mensen soms noodgedwongen opgenomen.

Lees meer: