GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


GGZ Friesland verwelkomt inhoudelijk bestuurslid Wouter Teer

20 augustus 2013

De Raad van Toezicht heeft de intentie vanaf 1 november 2013 een nieuw bestuurslid te benoemen voor GGZ Friesland. Psychiater Wouter Teer wordt vanaf die datum lid van de Raad van Bestuur. Met de benoeming van Teer, eerder bestuurslid bij Antes, krijgt GGZ Friesland weer een tweehoofdig bestuur, waarbij het zorginhoudelijk beleid onder Teers aandachtsgebied valt. Teer vormt dan samen met bestuursvoorzitter Adriaan Jansen de Raad van Bestuur van GGZ Friesland.

Wouter Teer 2

Naast zijn werk heeft Teer verschillende nevenfuncties bekleed. Hij is bijvoorbeeld voorzitter van de stuurgroep Convenant Acute Psychiatrie, die zich bezighoudt met het vormgeven van de acute psychiatrie in Rijnmond. Ook is hij secretaris van het bestuur van de Stichting Tijdschrift voor Psychiatrie en adviseur voor het Centrum voor Certificering ACT en FACT.

Schat aan ervaring

Tijdens zijn vorige bestuursfunctie was Teer verantwoordelijk voor ambulante en klinische zorg aan patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen, waarbij ook sociale verslavingszorg tot zijn aandachtsgebieden behoorde. GGZ Friesland heeft de afgelopen tijd geïnvesteerd in het oprichten van teams voor Flexible Assertive Community Treatment (FACT). Deze teams bieden in de wijk outreachende (bemoei)zorg aan mensen met ernstige aandoeningen. Voor de doorontwikkeling van deze teams is de kennis en ervaring van Teer zinvol.

Teer heeft zich tijdens zijn loopbaan niet alleen met ernstiger problematiek beziggehouden. Hij heeft daarnaast brede ervaring op het terrein van de ziekenhuispsychiatrie en is in Rotterdam sterk betrokken geweest bij de voorbereiding WMO en basis-GGZ. Deze ervaring kan hij binnen GGZ Friesland goed gebruiken.

Besturing

GGZ Friesland werkt met een Raad van Bestuur / Raad van Toezicht model. Er is een tweehoofdige Raad van Bestuur. De bestuurders zijn gezamenlijk, integraal verantwoordelijk, met de logische portefeuilleverdeling zorginhoudelijk en bedrijfsvoering. Dit betekent dat Teer, vanaf zijn aanstelling, samen met Jansen het bestuur vormt en verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht.