GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


GGZ Friesland Spoed

In geval van nood kunt u als verwijzer rechtstreeks een beroep doen op GGZ Friesland Spoed. De medewerkers van de crisisdienst zijn zeven dagen in de week, 24 uur per dag voor u bereikbaar. Naast spoedeisende zorg biedt GGZ Friesland Spoed ook dringende zorg. Er is hier geen sprake van een crisis, maar het gaat om situaties waar zorg in de thuissituatie dringend nodig is om opname in een kliniek te voorkomen.

 

Crisisdienst

De crisisdienst is er voor patiënten met ernstige en acute psychiatrische problemen, waarbij spoedeisende zorg noodzakelijk is. GGZ Friesland Spoed biedt urgente en dringende zorg inclusief BOPZ (wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen).

Via het telefoonnummer 058 28 48 777 kunt u uw patiënten 24 uur per dag aanmelden, dit is het nummer van de crisisdienst. Een reguliere aanmelding gaat via Aanmelding GGZ Friesland. Het is niet de bedoeling dat patiënten of naasten bellen naar dit nummer, zij kunnen contact opnemen met een vaste behandelaar, hun huisarts of, in dringende nood, Dokterswacht Friesland via 0900 112 7 112.

 

PSHOR

De PSHOR (Psychosociale Hulp bij Ongevallen en Rampen) in Friesland valt onder GGZ Friesland Spoed. De PSHOR draagt zorg voor de (eventuele preventieve) psychosociale hulpverlening die nodig is naar aanleiding van een (dreigende) ramp. De PSHOR wordt ingeschakeld door de GGD, waarna GGZ Friesland Spoed de coördinatie uitvoert en naast eigen medewerkers (die hiervoor een speciale training hebben gevolgd) onder andere het maatschappelijk werk en slachtofferhulp inschakelt. De zorgverlening behelst specialistische psychische zorg aan slachtoffers en/of familie van slachtoffers van een ramp of groot ongeval.

De psychosociale opvang bij rampen heeft als doel om het herstel van het psychisch evenwicht van de getroffenen te bevorderen. Bij de PSHOR zijn er twee doelgroepen te onderscheiden: de direct en de indirect getroffenen van een ramp. De direct getroffenen betreffen de slachtoffers. De indirect getroffenen behoren tot een brede doelgroep. De groep kan bestaan uit familie, vrienden, kennissen, reddingwerkers, leerkrachten en ooggetuigen.