GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Gegeneraliseerde angststoornis

Cognitieve gedragstherapie bij een gegeneraliseerde angststoornis

Er zijn meerdere behandelmethoden voor de behandeling van een gegeneraliseerde angststoornis. Vaak worden ze in combinatie met elkaar toegepast. Omdat iedereen anders is, verschilt het per persoon welke behandelmethode(s) word(en) toegepast.

Kansen inschatten

Iemand die met een gegeneraliseerde angststoornis kampt, overschat vaak de kans op een rampzalige gebeurtenis. Tijdens uw behandeling kunt u leren om de kans dat er iets ergs gebeurt realistisch in te schatten.

Problemen oplossen

Ook het oplossen van problemen is soms nog lastig. Er zijn namelijk problemen die wel op te lossen zijn, maar ook problemen die niet op te lossen zijn. Problemen zijn pas op te lossen als er voldoende informatie beschikbaar is over de precieze omstandigheden.

Met deze angststoornis bent u vaak bezig met problemen die in de toekomst kunnen optreden. Zo'n probleem blijft dan vaak vaag en onduidelijk. Op die manier is het niet op te lossen.

Een voorbeeld: Wie naar buiten wil gaan en zich afvraagt of een regenjas handig is om mee te nemen, kijkt daarvoor naar de lucht of raadpleegt een weerbericht. Wie zich afvraagt of hij volgende maand bij een gepland uitstapje een regenjas moet meenemen, kan daar op dat moment maar weinig informatie over verkrijgen. Dit zorgt voor een onzeker gevoel.

Omdat het u niet lukt een oplossing te vinden kan het zelfs de onzekerheid en angst vergroten. In de behandeling leert u daarom de zaken waar u geen invloed op hebt los te laten en u meer te richten op het heden. Wanneer u het ook moeilijk vindt om met problemen om te gaan die wel oplosbaar zijn, dan kan een training in vaardigheden voor het oplossen van problemen u misschien helpen.

Anti-piekertraining

Deze training is specifiek gericht op het leren loslaten van piekeronderwerpen. Wanneer u piekert over iets, roept u in gedachten een situatie op, waarbij het lukte om uw zorgelijke gedachten los te laten. U spreekt uzelf bemoedigend toe en neemt hierbij een ontspannen lichaamshouding en gezichtsuitdrukking aan. Zo wordt het goede gevoel gekoppeld aan het piekeronderwerp en kan de spanning afnemen.

Denkbeeldige blootstelling

Hoewel u vaak in gedachten bezig kunt zijn met allerlei ernstige gebeurtenissen, die kunnen plaatsvinden, is het tegelijkertijd vaak ook zo dat u niet durft door te denken over datgene waar u zo bang voor bent. Hierdoor blijft de angst aanwezig. Wanneer u tijdens de behandeling de werkwijze van de denkbeeldige blootstelling volgt, beeldt u zich de gevreesde situaties zo levendig mogelijk in, zodat u er aan kunt wennen. Hierdoor neemt de angst geleidelijk af. Deze werkwijze kan ook helpen om minder bang te worden voor het ervaren van emoties.

Verandering van opvattingen over het piekeren

U heeft vaak het idee dat piekeren of u zorgen maken nuttig is, omdat het dan bijvoorbeeld helpt om nare gebeurtenissen te voorkomen of dat u er beter op bent voorbereid. Dit is echter niet het geval. Piekeren werkt juist spanningsverhogend en daardoor is het vaak moeilijk om een situatie rustig te bekijken en tot een passende oplossing te komen. Bovendien is het zo dat de werkelijkheid nooit compleet is te overzien en lopen gebeurtenissen vaak anders. Tijdens de behandeling wordt u aangespoord om nieuwe situaties aan te gaan zonder dat u daar in gedachten al op bent voorbereid.

Blootstelling in de realiteit
Doordat u geneigd bent nieuwe of onzekere situaties uit de weg te gaan, blijft de wereld in uw ogen gevaarlijk en dreigend. Bij deze behandelmethode maakt u samen met uw behandelaar een lijst van situaties die u uit de weg gaat en er worden afspraken gemaakt over het stap voor stap aangaan van deze situaties. Hierdoor raakt u meer vertrouwd met de situaties.

Individueel of in groepsverband?
De behandeling van een gegeneraliseerde angststoornis kan zowel individueel als in de vorm van een groepsbehandeling plaatsvinden. Hierbij heeft een groepsbehandeling als voordeel dat u samen met ‘lotgenoten' werkt aan het overwinnen van de klachten. Dit werkt vaak extra stimulerend.