GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Forensische psychiatrie

Als u hulp krijgt vanuit de forensische psychiatrie, omdat u in aanraking bent geweest met Justitie, dan verandert er in 2015 het één en ander. In de Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg (MJA FZ) wordt geschreven over een snellere doorstroom. Een behandeltraject binnen de forensische psychiatrie wordt eerder doorgeleid naar de reguliere ggz. Bij lichtere problematiek en ambulante zorgvormen kan de WvGGZ verplichte zorg opleggen. Daardoor komt zorg binnen de reguliere GGZ eerder in beeld. Dit voorkomt verergering van klachten.

WFZ
De wet forensische zorg (WFZ) bepaalt dat de zorg vanaf 2015 wordt betaald vanuit het ministerie van veiligheid en justitie, en niet meer vanuit de AWBZ. De WFZ maakt onder andere mogelijk dat een rechter in bepaalde situaties verplichte ggz kan opleggen. Dit zorgt voor een sterkere verbinding tussen de reguliere en de forensische zorg.