GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Familietevredenheid

Wij willen weten hoe de familie de contacten met GGZ Friesland ervaart. Tijdens zorg-afstemmingsgesprekken en behandelevaluaties wordt de familie naar hun waardering voor de zorg en bejegening gevraagd; bij familiebijeenkomsten kan een beknopte vragenlijst worden ingevuld. De uitkomsten worden gebruikt voor het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening.
Er worden in elke divisie jaarlijks spiegel- of focusgesprekken met familie georganiseerd. De uitkomsten worden gebruikt om verbeteringen te realiseren.
GGZ Friesland gaat samen met de Familieraad onderzoeken hoe op structurele wijze relevante informatie over familietevredenheid verkregen kan worden en hoe deze te gebruiken voor de verbetering van onze zorg- en dienstverlening.