GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Familieraad

De Familieraad: advies en medezeggenschap

De Familieraad bestaat uit familieleden en naastbetrokkenen van patiënten binnen GGZ Friesland. De raad behartigt de gezamenlijke belangen van deze groep. Bij belangen kunt u denken aan goede informatieverstrekking over de behandeling van uw naaste, het in goed overleg met de patiënt u als naaste bij de behandeling te betrekken en het leveren van een bijdrage aan een goed familiebeleid van GGZ Friesland.

De Familieraad binnen GGZ Friesland

GGZ Friesland hecht veel belang aan de inbreng van de Familieraad. De raad praat en denkt daarom op verschillende niveaus mee over de grote lijnen van het beleid. Ook overlegt de raad zes keer per jaar met de Raad van Bestuur van GGZ Friesland. De raad wordt nauw betrokken bij diverse projecten binnen GGZ Friesland. Daarnaast organiseert GGZ Friesland samen met de raad ieder jaar informatie- en thema-avonden voor familieleden en naastbetrokkenen van patiënten.

Wie zitten er in de Familieraad?

De vrijwilligers van de raad hebben verschillende achtergronden en opleidingsniveaus. Wat ze gemeen hebben is hun grote betrokkenheid bij de zorgverlening van GGZ Friesland. Ze zijn bijna allemaal familielid of naastbetrokkene van een patiënt en willen hun deskundigheid daarom graag inzetten. De mensen in de Familieraad kennen GGZ Friesland van binnenuit, weten wat er speelt en hoe invloed uitgeoefend kan worden op het beleid van de organisatie.

De Familieraadsleden stellen zich onder aan deze pagina bij downloads aan u voor. U kunt hier ook lezen wie voor welke regio van GGZ contactpersoon is.

Goede samenwerking

Betrokkenheid bij de zorg voor patiënten is essentieel in het werk van de Familieraad. Tegelijkertijd moeten de leden voldoende afstand kunnen houden van de problematiek in hun naaste omgeving. Goede communicatie en doelgerichte samenwerking met alle betrokken partijen spelen daarnaast een belangrijke rol in het werk van de raad. De Familieraad streeft daarom naar een goed contact met de Raad van Bestuur, de Cliëntenraad, de Aandachtsfunctionarissen Familiebeleid in alle organisatie-onderdelen en met verschillende familieorganisaties.

Sluit u ook aan

Bent u naastbetrokkene of contactpersoon van een patiënt van GGZ Friesland? Wilt u meepraten over de zorg en dienstverlening aan cliënten en familie of wilt u een luisterend oor zijn voor lotgenoten? Neem dan vrijblijvend contact op voor nadere informatie. De Familieraad is altijd op zoek naar mensen die uit ervaring weten wat het betekent als een naaste in behandeling is bij GGZ Friesland. Meer informatie vindt u onder aan deze pagina.

Contact

Klik hier voor de contactgegevens van de Familieraad.