Familie Ervaringsdeskundige

Geplaatst op: 11-07-2019 | Solliciteren voor: 10-09-2019

MindUp begeleidt mensen met een psychiatrische stoornis of psychosociale problematiek, die hen beperkt bij het wonen, werken en meedoen in de samenleving. MindUp zet mensen met deze problematiek weer in hun eigen kracht. Onze agogisch geschoolde medewerkers begeleiden jaarlijks ruim 2.000 cliënten bij het (her)vinden van eigen mogelijkheden en het benutten van maatschappelijke kansen. Door het combineren van dagbesteding en individuele begeleiding met beschermd of begeleid wonen, zet MindUp haar medewerkers flexibel en gericht in waar zij nodig zijn. MindUp heeft verschillende vestigingen in de provincie Friesland. Onze medewerkers bieden begeleiding op het gebied van wonen, werken en meedoen. MindUp is per direct op zoek naar een gemotiveerde, enthousiaste en gedreven:

Familie Ervaringsdeskundige
voor 24 uur per week

De familie ervaringsdeskundige gaat vanuit de eigen (familie)ervaring én met aantoonbare kennis van zaken, samen met onze zorgprofessionals de ondersteuning voor families en naasten van de cliënten van MindUp vorm geven. MindUp vindt familiebetrokkenheid van groot belang. Familieleden kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het herstel van de cliënt. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de naastbetrokkenen de belangrijkste hulpbronnen zijn van de cliënt. Vanuit onze herstelvisie hebben we, naast afspraken over samenwerken in de zorg, oog voor wat familie en naasten voor zichzelf nodig hebben. Tevens sluit de inzet van familie ervaringsdeskundigen goed aan op ons actieplan “Herstel voor iedereen in Friesland”. Wij zoeken een familie ervaringsdeskundige voor de afdelingen: Beschermd Wonen en Begeleid Zelfstandig Wonen.

Functie-informatie:
Samen met de familie/naasten van de cliënt verken, stimuleer en benut je de eigen kracht, ervaringskennis en omgevingsbronnen van de cliënt met als doel het vergroten van de autonomie en het versterken van de regie van het eigen herstelproces.

 • Je biedt begeleiding aan familieleden van cliënten, gericht op ondersteuning, verbeteren of herstellen van contact;
 • Je geeft voorlichting aan familie en naasten;
 • Je participeert in trainingen psycho-educatie speciaal gericht op familieleden en naasten van alle leeftijden;
 • Je neemt deel aan werkoverleg en intervisie (ook met andere ervaringsdeskundigen) binnen het Herstelcentrum.
 • Je bent actief om het team van begeleiders te stimuleren om triadisch te werken en daarbij actief familie te betrekken bij de ondersteuning.
 • Je zorgt voor schriftelijk verslaglegging en registratie van de werkzaamheden.
 • Je hebt dagelijks werkcontacten met collega’s, stagiaires en vrijwilligers.
 • Je bouwt aan relaties en netwerken zodat je deze in kunt zetten wanneer de situatie dat vereist;
 • Je vervult, indien nodig, een brugfunctie tussen familie/naasten, cliënt en hulpverlening met als doel de samenwerking te bevorderen;
 • Je kijkt positief kritisch naar de verleende ondersteuning en bespreekt deze binnen het team en geeft gericht advies.
   

Wij vragen

 • Je bent familie ervaringsdeskundige, d.w.z.: je hebt een naast familielid die ondersteuning heeft (ontvangen) van beschermd wonen of begeleid zelfstandig wonen.
 • Je levert op methodische wijze vanuit de eigen ervaring als naastbetrokkene, een bijdrage aan het herstelproces van familie en naasten van cliënten. 
 • Je bent HBO opgeleid en hebt kennis over methodisch werken, de sociale kaart, de rehabilitatiebenadering en wat het betekent om herstel ondersteunende zorg te bieden.
 • Je hebt kennis van wet- en regelgeving m.b.t. de rechten van cliënten, familie en naasten.
 • Je bouwt zelfstandig aan relaties en netwerken en gebruikt deze bij het realiseren van doelen.
 • Je bent in staat om voldoende afstand van de eigen ervaring te nemen en te werken vanuit de herstelgedachte van MindUp/GGZ Friesland.
 • Je hebt een flexibele instelling waarbij herstel ondersteunen, klantgerichtheid en samenwerken vanzelfsprekend zijn, evenals de competenties initiatief en netwerken.
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Je bent in bezit van rijbewijs B.
   

Wij bieden:

 • Een nieuwe, boeiende en afwisselende functie met volop mogelijkheden tot ontwikkeling.
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
 • Arbeidsvoorwaarden conform de CAO GGZ, indeling in functiegroep FWG 40.
   

Informatie en sollicitatie:
De vacature wordt gelijktijdig in- en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. In principe nemen we alleen contact op met kandidaten die voldoen aan de functie-eisen. MindUp/GGZ Friesland is een rookvrije instelling. Wij gaan er van uit dat je daar een bijdrage aan levert en op het werk niet rookt. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Kerah Ninah Lap, coördinator Herstelcentrum Friesland, tel: 06-83527953. Je sollicitatie per e-mail, onder vermelding van vacaturenummer MU19037 in de onderwerpregel, kun je voor 10 september sturen naar vacatures@ggzfriesland.nl.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 19 september 2019.

« Terug naar overzicht Reageren

Meer weten?

Direct hulp nodig?