FACT Leeuwarden Noord ontvangt CCAF keurmerk

Geplaatst op: 30-08-2022

Het team van FACT Leeuwarden Noord heeft het CCAF keurmerk volgens de veldnormen FACTs2017 officieel ontvangen! Er werd een heel mooie 8,1 gescoord en daarmee kunnen we weer drie jaar vooruit.

FACT team Leeuwarden Noord is een deskundig en gedreven team met veel expertise. Het team kenmerkt zich door de aandacht die er is voor het verhaal van de patiënt, voor de beschrijvende diagnostiek en voor het persoonlijk herstel van de patiënt. Het team beschrijft zichzelf als een flexibel en divers team dat proactief, kritisch en met veel enthousiasme samenwerkt. Het betreft een regulier team dat in ontwikkeling is tot een gebiedsteam, waarbij de samenwerking met de polikliniek wordt gezocht om de lijnen te verkorten en flexibel te reageren qua intensiteit van zorg en behandelaanbod.

Toetsing van het model door het CCAF
Het CCAF toetst de kwaliteit van (Flexible)ACT-teams in onafhankelijke audits. Teams die voldoende of optimaal werken volgens het ACT-of Flexible ACT-model, worden opgenomen in het openbare keurmerkregister van het CCAF.

Gecertificeerde teams boeken goede uitkomsten van zorg
Teams met een keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het ACT-of Flexible ACT-model. Het is belangrijk dat teams volgens het model werken, want onderzoek toont aan dat deze teams betere uitkomsten boeken. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van teams.

Het behandelmodel Flexible ACT
De cliënten die door het Flexible ACT-team worden behandeld en begeleid hebben vaak ernstige psychiatrische problematiek, die zich ook uit in beperkingen op maatschappelijk functioneren, wonen en werken. De teams ondersteunen hen praktisch, bieden behandeling en ondersteunen hen in hun eigen herstelproces. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn de outreachende zorg (naar de patiënt toe, bij hem thuis), het multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders, de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek, de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren door het hele team (shared caseload) en doelgroepgericht en wijkgericht werken.

Meer informatie
Het team FACT Leeuwarden Noord is opgenomen in het keurmerkregister van het CCAF, te vinden op: http://ccaf.nl/keurmerkregister/.

Het CCAF voert jaarlijks zo’n 100 audits uit bij ACT-en Flexible ACT-teams. Meer informatie over de werkwijze, de instrumenten van toetsing en de stichting zelf is te vinden op www.ccaf.nl

« Terug naar overzicht

Meer weten?

Direct hulp nodig?