GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


FACT+

FACT staat voor Flexible-ACT (Assertive Community Treatment). Er zijn drie FACT+ teams: Sneek Stad, Sneek Regio en Sint Nicolaasga. De FACT+ teams bieden een geïntegreerde behandeling aan cliënten met ernstige psychische aandoeningen en/of verslavingen, waarbij zorgvragen bestaan op meerdere leefgebieden, zoals wonen, werken, sociale contacten en zelfzorg.

Wijkgerichte zorg

FACT+ werkt outreachend en ambulant. De hulpverleners gaan langs waar de cliënt zich bevindt, bijvoorbeeld thuis, op straat of in een sociaal pension. Wanneer iemand geen hulp wil, is bemoeizorg mogelijk. Door de samenwerking hoeven cliënten hun verhaal niet meerdere malen aan verschillende hulpverleners te vertellen en kan de zorg optimaal worden afgestemd.

Doel van behandeling en begeleiding is persoonlijk en maatschappelijk herstel. We focussen op eigen kracht en regie van de cliënt en werken toe naar zoveel mogelijk zelfstandigheid en autonomie.
De behandeling en begeleiding is afgestemd op verslaving en/of psychiatrische problematiek, zodat aan alle belemmeringen kan worden gewerkt. Wanneer dat nodig is, kan het multidisciplinaire team (tijdelijk) extra zorg bieden.

Voor wie?

FACT+ werkt voor cliënten met:

  • Een ernstige psychiatrische stoornis;
  • Een verslaving;
  • Beperkingen in het sociaal maatschappelijk functioneren;
  • Een chronisch verloop van de stoornis;
  • Langdurig contact met zowel ggz als verslavingszorg;
  • Complexe problematiek (op meerdere levensgebieden, zoals wonen, werken, sociale contacten, seksuele relaties, zelfverzorging, zingeving).


Verwijzen of consultatievragen?

Aanmelding verloopt via Aanmelding GGZ Friesland. In Zorgdomein is een aanmeldmogelijkheid voor FACT+. Ook kunt u FACT+ vinden in het Slim Telefoonboek.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? U kunt de teams consulteren voorafgaand aan een verwijzing of om een inschatting te maken van de klachten.

FACT+

Bolswarderbaan 1

8601 ZK Sneek

Tel: 088 – 234 37 00

E-mail: zorgadministratie.fact+@ggzfriesland.nl