GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Minder patiënten met een Ernstige Psychiatrische Aandoening in de FACT-teams: een Utopie?

Bedankt voor uw deelname aan het landelijk F-ACT congres 2014.


Bekijk hier de sfeervideo:


Er zijn punten toegekend voor de volgende beroepsgroepen:

  • Accreditatiebureau FGzP: 3 punten
  • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 5 punten
  • Verpleegkundig Specialisten Register: 5 punten
  • Accreditatie Bureau Cluster 1: 5 punten
  • NIP-Eerstelijnspsychologie: 6 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie: 5 punten

 
>> foto-impressie


>> presentaties
>> masterclass F-ACT congres

 

Minder patiënten met een Ernstige Psychiatrische Aandoening in de FACT-teams: een Utopie? Dat was het thema van het 12e landelijke F-ACT congres dat dit jaar op 18 september in Heerenveen georganiseerd is door GGZ Friesland, in samenwerking met F-ACT Nederland.

Het accent lag op de laatste ontwikkelingen in onze sector. Er is gekeken naar de gevolgen van het Bestuurlijk Akkoord uit 2012. Met de verruiming van de POH-GGZ-functie, de inrichting van de generalistische basis GGZ en de sociale wijkteams zullen er minder mensen doorverwezen worden naar de tweede lijn. De verwachting is dat de EPA-doelgroep in FACT kleiner zal worden door een sterker accent op rehabilitatie en herstel en de uitstroom naar de huisarts/basis GGZ en de sociale wijkteams. Hoe zal dit in de praktijk gaan? En zullen ontwikkelingen als vroegdetectie en een snellere inzet van de tweedelijns specialistische centra voorkomen dat (jonge) mensen, met een beginnende psychiatrische stoornis, ernstige maatschappelijke beperkingen gaan ondervinden en uiteindelijk tot de EPA-doelgroep gaan behoren? Deze en meer vragen zijn tijdens het inspirerende congres aan de orde gekomen.