GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Externe klachtmogelijkheden

Als u er binnen GGZ Friesland niet uit bent gekomen of als u niet binnen de organisatie wilt klagen, dan zijn er buiten de organisatie verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen. U kunt klachten bijvoorbeeld neerleggen bij de Geschillencommissie Zorginstellingen, bij het Tuchtcollege of bij de burgerlijk rechter. In zijn algemeenheid geldt dat dit tijdrovende, intensieve procedures zijn. Het ligt dan bijvoorbeeld niet voor de hand om over een vieze toilet of slecht voedsel naar de rechter te stappen.

Externe instanties

Hieronder ziet u de gegevens en de websites van de Geschillencommissie, het Tuchtcollege en de burgerlijk rechter.

Geschillencommissie Zorginstellingen
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel: 070-3105310 
http://www.degeschillencommissie.nl/

Regionaal Tuchtcollege Groningen

Postbus 11144
9700 CC Groningen
Telefoon: 050-5992641
http://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/

Burgerlijk recht

Rechtbank Leeuwarden of kantonrechters in Heerenveen en Sneek. Telefoonnummers en adressen staan in de telefoongids. http://www.rechtspraak.nl/