GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Expertisecentrum Psychiatrie – LVB

Voor wie zijn we er?

Het in Leeuwarden gevestigde Expertisecentrum Psychiatrie en (Lichte) Verstandelijke Beperking (LVB) van GGZ Friesland, is een behandelcentrum voor mensen met een (vermoeden van) psychiatrische aandoening en een verstandelijke beperking. Zij kunnen bij ons terecht voor diagnostiek en specialistische behandeling. Wij richten ons specifiek op patiënten vanaf 18 jaar functionerend op licht verstandelijk beperkt niveau met een (vermoeden van een) psychiatrische stoornis en handelingsverlegenheid.

Wat doen we?

Het ambulante, multidisciplinaire expertiseteam onderzoekt welke vraag aan de behandeling ten grondslag ligt. Samen met de cliënt en zijn familie of naasten gaat het team aan de slag. Dit doen we door gesprekken te voeren en samen te kijken wat de cliënt en het systeem nodig heeft. Wij bieden bijvoorbeeld medicamenteuze behandelingen, psycho-educatie, ondersteunende gesprekken, (cognitieve) gedragstherapie of training aan. Instellingen die ondersteuning bieden aan mensen met een verstandelijke beperking kunnen tevens een beroep doen op ons expertiseteam.

Wat willen we?

Het expertiseteam wil de best mogelijke evidence-based specialistische GGZ zorg (diagnostiek en behandeling) binnen bereik brengen van mensen met een (licht) verstandelijke beperking in de provincie Friesland; ook door consultatie en scholing te bieden aan andere behandelaren en begeleiders van zowel GGZ Friesland als andere geestelijke gezondheidszorgsinstellingen, evenals instellingen voor mensen met een verstandelijk beperking.