Even voorstellen: het nieuwe Forensisch FACT LVB-team

Geplaatst op: 03-10-2022

Met haar nieuwe Forensisch FACT LVB-team sluit GGZ Friesland aan op een veelgestelde vraag vanuit verwijzers. Waarom? En wat doet dit team? Dat lees je hier:

Er is een groep patiënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) en psychische problemen die daarnaast ook risicovol en strafbaar gedrag (dreigt) te vertonen. Deze groep verdient een multidisciplinaire aanpak. Patiënten in deze doelgroep zijn namelijk minder goed in staat zichzelf in het dagelijks leven staande te houden en kunnen voor maatschappelijke overlast zorgen. Voor hen is het ForFACT LVB-team in het leven geroepen. 

Wij bieden patiënten uit bovengenoemde doelgroep behandeling en begeleiding op verschillende levensgebieden. Hierdoor wordt de kans op (herhaling van) strafbaar gedrag kleiner. GGZ Friesland sluit met dit nieuwe team aan op een veelgestelde wens vanuit verwijzers, namelijk dat er een team is voor mensen met een LVB, psychiatrische klachten én een indicatie voor forensisch psychiatrische zorg. 

Ons team werkt doelgroep- en wijkgericht in de hele provincie Friesland, zoveel mogelijk in de leefomgeving van de patiënt. En als het nodig is, kan de zorg snel geïntensiveerd worden. Daarnaast werken we onder meer samen met beschermde woonvormen en reclassering en zorgen we voor verbinding met anderen partijen die een rol spelen in het leven van onze patiënten.

We staan niet alleen klaar voor onze patiënten, maar ook voor hun naasten.

Meer weten? Neem dan contact met ons op via de mail: For.FACT@ggzfriesland.nl. Wil je overleggen over een aanmelding, dan kunt onze bureaudienst telefonisch bereiken op: 058-2848950. 

« Terug naar overzicht

Meer weten?

Direct hulp nodig?