GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Dwangstoornis

Cognitieve gedragstherapie bij een dwangstoornis/obsessief-compulsieve stoornis

De kern van deze behandeling wordt gevormd door een combinatie van enerzijds blootstelling aan situaties of obsessies waar u bang voor bent en met anderzijds het achterwege laten van dwanghandelingen, het vragen van geruststelling en het uitvoeren van gedachterituelen. Dit gebeurt geleidelijk met een stapsgewijze aanpak.

Daarnaast is er aandacht voor de niet-realistische denkwijzen die mede bijdragen aan het voortbestaan van de dwangstoornis. Met een dwangstoornis schat u de kans op problemen, gevaren en rampen veel hoger in dan realistisch is.

Angstladder

De kern van deze behandeling bestaat uit blootstelling aan sociale situaties waar u bang voor bent. Dit gebeurt stapsgewijs met behulp van de zogenaamde ‘angstladder'. Dit is een overzicht met alle situaties waar u bang voor bent in volgorde van moeilijkheid. Door uzelf bloot te stellen aan deze situaties, vermindert de angst geleidelijk.

Blootstellingoefeningen

Om uw angst te verminderen, worden stapsgewijze oefeningen gedaan, om u bloot te stellen aan verschillende situaties. Zo leert u geleidelijk om te gaan met moeilijke situaties en de spanning en angst te verdragen.

In plaats van het uitvoeren van dwanghandelingen, leert u stap voor stap op een andere manier dagelijkse handelingen uit te voeren. Bijvoorbeeld om het toilet twee maal per week schoon te maken in plaats van drie keer per dag.

Denkbeeldige ‘blootstelling'

Het kan ook zijn dat u vooral last heeft van obsessies in de vorm van ongewenste onaangename gedachten, zoals over agressie of seksualiteit, zonder dat dit in specifieke situaties optreedt. Blootstelling aan deze gedachten kan dan een zinvolle werkwijze zijn.

Wanneer u de ongewenste gedachten ‘wegdrukt', bijvoorbeeld door het zoeken van afleiding, werkt dit vaak averechts. Uw gedachten komen dan namelijk dubbel zo hard terug. Juist door onaangename gedachten op te roepen (denkbeeldige blootstelling) verliest het zijn lading en reageert u met minder angst en spanning. Deze oefeningen worden eerst tijdens de behandelgesprekken uitgevoerd, maar op den duur gaat u ze ook zelf thuis doen.

Ontspannen

Bij het overwinnen van een dwangstoornis, kan het nuttig zijn om ook ontspanningstechnieken aan te leren. Als u bij een beangstigende situatie uw lichaam kunt ontspannen, zult u de situatie beter kunnen hanteren.  

Individueel of in groepsverband?
De behandeling van een obsessief-compulsieve stoornis kan zowel individueel als in de vorm van een groepsbehandeling plaatsvinden. Hierbij heeft een groepsbehandeling als voordeel dat u samen met ‘lotgenoten' werkt aan het overwinnen van de klachten. Dit werkt vaak extra stimulerend.

Kosten

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt voor een groot deel vergoed uit het verplichte basispakket van de zorgverzekering. Met ingang van 2012 zal er een extra eigen bijdrage worden gevraagd van patiënten voor de geestelijke gezondheidszorg. Klik hier voor meer informatie.

Belangen, rechten en klachten

Voor vragen en hulp kunt u altijd terecht bij uw behandelaar. Ook kunt u bij de volgende personen terecht: de geestelijk verzorger, de patiënten vertrouwenspersoon, de Cliëntenraad en/of de Familieraad. Meer informatie vindt u hier.

Afspraak afzeggen

Om een behandeling succesvol te laten verlopen, is het van belang dat u aanwezig bent op de geplande afspraakmomenten. Als u onverhoopt niet kunt komen, verzoeken wij u dringend dit minimaal 24 uur van tevoren te laten weten.