GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Dissociatieve stoornissen

Er zijn verschillende stoornissen die tot de dissociatieve stoornissen behoren. Wij beperken ons tot de meest voorkomende: de dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) en de dissociatieve stoornis niet anderszins omschreven (DS NAO).

Dissociatieve identiteitsstoornis (DIS)

Bij een DIS heeft u regelmatig momenten van dissociatie; het verliezen van contact met het hier en nu. U schakelt tijdens zo'n moment - onbewust - over naar een ander deel van uzelf.

U ervaart dan alsof een of meerdere delen (identiteiten) van uzelf de volwassen taken uitvoeren. Andere delen, die meer emotioneel getint zijn, gedragen zich bijvoorbeeld jonger of juist ouder. Dat gaat zo ver dat deze delen de controle over uw gedrag en gedachten overnemen en soms zelfs een eigen naam hebben. Vaak weet u dan achteraf niet (precies) wat er gebeurd is.

We spreken van DIS als er ten minste twee te onderscheiden delen/ identiteiten zijn, die elkaar afwisselen. Vroeger werd deze stoornis de meervoudige persoonlijkheidsstoornis genoemd.

Dissociatieve stoornis niet anderszins omschreven (DS NAO)

Bij deze stoornis heeft u een aantal symptomen die lijken op die van een DIS, maar die toch niet helemaal overeenkomen. U heeft bijvoorbeeld net als bij een DIS momenten van dissociatie en één of meerdere interne delen/ identiteiten, maar u bent zich wel bewust van wat er tijdens die episodes gebeurt. Het kan ook voorkomen dat nog niet helemaal duidelijk is in welke categorie uw problemen vallen waardoor u de diagnose DS NAO krijgt, terwijl in een later stadium bijvoorbeeld duidelijk wordt dat u een DIS heeft.