GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Declaraties contacten/zorg

Ik heb een nota ontvangen m.b.t. de zorg die ik van jullie heb gehad. Hoe komt deze tot stand?

Uw behandeling kan onder andere bestaan uit individuele- of groepsgesprekken en bijvoorbeeld een opname. Dit zijn activiteiten waar u direct bij betrokken bent. Dit worden dan ook 'directe kosten' genoemd.

Daarnaast zijn er ook 'indirecte kosten'. Dit zijn kosten van activiteiten waar u niet direct bij betrokken bent, maar die noodzakelijk zijn om uw behandeling te organiseren.
Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan overleg tussen behandelaren over uw behandeling, het rapporteren in uw dossier en de correspondentie met uw huisarts.
Uw behandeling wordt “administratief” verdeeld in periodes van maximaal 365 dagen. De activiteiten (directe kosten en indirecte kosten) worden geregisteerd en in zo’n periode samengevoegd in een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Op basis van uw diagnose in combinatie met de bestede tijd, en eventueel het aantal opnamedagen, wordt de nota voor de zorg die u hebt ontvangen samengesteld.
Deze nota wordt door GGZ Friesland gedeclareerd bij uw ziektekostenverzekeraar. De nota die u hebt ontvangen geeft u inzicht in wat uw zorgverzekeraar aan GGZ Friesland heeft betaald.

Kan ik een specificatie van de nota ontvangen?

Ja dat kan. Bij het secretariaat van de afdeling waar u behandeld bent kunt u vragen om een uitdraai met daarop een overzicht van de tijd die in het kader van uw behandeling is gedeclareerd.