GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


De polikliniek seksuologie van GGZ Friesland start lotgenotengroep voor transgenders

21 januari 2013

Het besef een man of een vrouw te zijn is een heel fundamenteel besef  waar de meeste mensen van jongs af aan nooit echt aan twijfelen. Er zijn mensen die, vaak al vanaf heel jonge leeftijd, een sterk gevoel hebben dat ze in een verkeerd lichaam geboren zijn, dat er iets niet klopt. Dat besef levert een enorme onzekerheid op.

Daar komt dan nog bij dat mensen die zich niet gedragen conform wat er van hen verwacht wordt, bijna altijd op weerstand stuiten. Het jongetje dat veel liever met poppen speelt en zich veel liever kleedt in meisjesachtige kleding krijgt het erg moeilijk, op school en meestal ook thuis. De meeste transgenders hebben schrijnende verhalen over gepest worden, over niet geaccepteerd worden door ouders. Het jongetje dat graag meisje wil zijn dat keer op keer van zijn vader te horen krijgt dat hij zich gedraagt als een homo.

Mensen bij wie hun genderidentiteit (het gevoel man of vrouw te zijn) niet helemaal overeenkomt met hun biologische geslacht worden in de volksmond transgender genoemd. Het kan daarbij gaan om mensen die in een transitietraject zitten met hormoonbehandelingen en geslachtsoperatie. Maar het kan ook gaan om mensen die zich niet thuis voelen in hun lichaam en die dat traject (nog) niet aandurven

Uit recent Nederlands onderzoek komt naar voren dat de helft van de transgenders psychische problemen heeft: tweederde is eenzaam, meer dan tweederde heeft of had suïcidegedachten en meer dan twintig procent heeft een suïcidepoging ondernomen. Transgenders ervaren veel negatieve reacties van andere mensen. De ervaring leert dat transgenders grote behoefte hebben om met lotgenoten ervaringen te delen. Dat geeft hun minder het gevoel alleen te staan.

Om deze reden hebben op de poli seksuologie besloten om transgenders met elkaar in contact te brengen in een begeleide lotgenotengroep. Bijeenkomsten vinden maandelijks plaats op donderdag van 14.00 tot 16.00 uur, in het Jelgerhuis in Leeuwarden. 

Voor aanmeldingen of informatie kan contact worden gezocht met:

Peter van Drunen, klinisch psycholoog
Ingrid van Hintum, spv
Telefoon: 058 2539030