Dagbehandeling Angst- en stemmingsstoornissen

Het team van de Dagbehandeling Angst- en stemmingsstoornissen is er voor mensen wiens leven ernstig wordt beperkt door een complexe angst- of stemmingsstoornis. Daarnaast biedt het team behandeling aan mensen die naast andere problematiek ook klachten hebben op het gebied van angst of stemming. Het team helpt mensen om van hun klachten af te komen, zodat ze weer zo goed en normaal mogelijk kunnen functioneren. Een behandeling duurt maximaal 28 weken, waarin patiënten vier of vijf dagen per week langskomen op de dagbehandeling.  

Het team van Dagbehandeling Angst- en stemmingsstoornissen bestaat uit een psychiater in opleiding, psycholoog, GGZ-agoog, verpleegkundige, gedragstherapeutisch werker, systeemtherapeut, psychomotore therapeut, creatief therapeut en muziektherapeut.  

Dagbehandeling Angst- en stemmingsstoornissen is te vinden in het Jelgerhuis in Leeuwarden. 

Direct hulp nodig?