Bezoekregeling

Berichtgeving over nadere maatregelen t.a.v. bezoek en verlof

N.a.v. de besmettingen met de Britse variant van het coronavirus bij ’t Suyderhuys in Surhuisterveen heeft het GGZ Friesland zich beraden op de noodzaak van aanvullende maatregelen.

Besloten is om op de Van Andel kliniek in Drachten gedurende de komende 10 dagen (tot maandag 25 januari) geen bezoek toe te laten. Dan zal opnieuw worden bezien of het noodzakelijk is deze maatregel te verlengen.

Op Nij Bertilla is voorlopig geen bezoek mogelijk in verband met actuele besmettingen.

Voor de overige intramurale settingen zoals de Sânhichte, de Parlevinker, de HIC’s, de KVB’s, De Flinter, de FPA en de BW’s geldt tot nader order het bezoekersbeleid, zoals deze ook in de VVT wordt gehanteerd: in één week mag één bezoeker elke dag komen. Dit moet wel steeds dezelfde persoon zijn. In de volgende week daarna mag een andere bezoeker elke dag komen.

Een zelfde lijn wordt voor het verlof van onze patiënten gevolgd. Voor de KVB en alle klinieken (m.u.v. de traumaverwerkingskliniek) wordt gedurende de komende 10 dagen geen verlof verleend aan onze patiënten. Voor de traumaverwerkingskliniek wordt nog nader bezien hoe daar met de weekendverloven kan worden omgegaan.

Meer weten?

Direct hulp nodig?