GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Betrokkenheid van familie bij de behandeling

De familie wordt uitgenodigd om bij het begin van de behandeling, het intake- of opnamegesprek aanwezig te zijn. Als dit niet mogelijk is, wordt familie binnen twee weken na het begin van de behandeling uitgenodigd voor gesprek. Er wordt bij familie geïnformeerd naar de geschiedenis van de patiënt en er wordt gebruik gemaakt van de ervaringen van de familie bij het stellen van de diagnose en de behandeling.
Op basis van het behandelplan zijn, eventueel met behulp van de Triadekaart, in het EPD afspraken vastgelegd met de familie over de betrokkenheid van de familie bij de behandeling, de evaluatie hiervan en in crisissituaties.
Ook is ingegaan op eventueel betrokken kinderen en de aandacht en ondersteuning die zij nodig hebben, bijvoorbeeld met de inzet van KOPP