GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Bejegening van de familie

We zien familie als partner in de zorg, streven naar open communicatie met de familie en werken aan onderling vertrouwen. We hebben begrip voor de situatie waarin de familie zich bevindt. Er is tijd en aandacht voor het bespreken van wederzijdse verwachtingen, de naleving van afspraken en een respectvolle omgang. Er zijn afspraken gemaakt over een vast aanspreekpunt binnen de afdeling/het team voor de familie (contactpersoon) en over de bereikbaarheid van afdeling/hulpverleners binnen en buiten kantoortijden. Daarnaast zijn in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) ook de afspraken vastgelegd over de contactpersoon namens de familie en diens waarnemer.