GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Behandeling Traumagerelateerde stoornis

Onze behandelaren helpen u bij het leren omgaan met uw traumatische ervaring. Dit gebeurt stapsgewijs. Tijdens het gehele traject krijgt u individuele psychotherapie. Naargelang de fase van de behandeling en de ernst van uw klachten wordt deze therapie aangevuld met andere behandelvormen. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van relatietherapie, creatieve therapie of vaardigheidstrainingen. Ook kunt u behandeld worden met medicatie. Wij bieden tevens ondersteuning aan uw naasten.

De behandeling verloopt in drie fasen, die hieronder worden toegelicht.

Fase 1: Meer greep krijgen op uw klachten

Door uitleg over de stoornis (psycho-educatie) en het aanleren van vaardigheden leert u de klachten anders te hanteren waardoor u er minder last van heeft op het gebied van bijvoorbeeld werk, vrije tijd en sociale contacten.

U krijgt uitleg over het ontstaan van een traumastoornis en over de verschillende symptomen. U leert te ontdekken wat bij u de herbelevingen kan oproepen en hoe u meer in het hier en nu kunt blijven. U leert anders om te gaan met emoties, met spanningen en hoe u uw sociale contacten kunt verbeteren. Tevens leert u welke gedachten voortkomen uit het trauma en om deze meer aan te passen aan de huidige realiteit.

Fase 2: Verwerken

Als u de eerste fase van de behandeling heeft doorlopen, overlegt u met uw behandelaar of u de verwerkingsfase in wilt gaan en of dat haalbaar is. Het doel van deze fase is om met minder spanning te kunnen terugkijken op de traumatische ervaringen. Daarbij kunnen verschillende technieken gebruikt worden, rekening houdend met uw voorkeur. Tevens wordt aandacht besteed aan het behouden van de vaardigheden die u in de eerste fase heeft geleerd.

Fase 3: Kijken naar de toekomst

In de laatste fase van de behandeling kijkt u met uw behandelaar gericht naar de toekomst, waarbij aandacht wordt besteed aan werk of studie of het verbeteren van uw sociale netwerk of vrijetijdsbesteding. Na uw behandeling merkt u dat niet alleen uw eigen kwaliteit van leven verbetert, maar ook die van personen in uw directe omgeving. Ook zij worden zo veel mogelijk betrokken bij de behandeling.

 

Behandeling Trauma Verwerkingskliniek

Lees hier meer over de behandeling in de Trauma Verwerkingskliniek