GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Behandeling psychose

Als u met een psychose kampt kunnen we u bij GGZ Friesland op verschillende manieren hulp bieden. Als u door uw psychose erg bang bent of agressief kunt worden, dan kunt u bij ons terecht in de kliniek. Als sprake is van een minder ernstige psychose helpen we u in gesprekken en met medicatie. Daarnaast biedt het VIPP-team een hulpprogramma om psychoses te voorkomen als er signalen zijn die erop wijzen dat er een verhoogd risico is op een psychose.

Kliniek

Bij een ernstige psychose kunt u ontzettend bang, uitbundig of boos zijn. U ziet en hoort allerlei dingen die er niet zijn of heeft het gevoel dat voortdurend gevaar u bedreigt. Dan kunt u in uw psychose dingen doen waarmee u uzelf of anderen in gevaar brengt. Dan is het soms de beste oplossing dat u binnen de kliniek van GGZ Friesland behandeld wordt. U zit daar in een veilige, gestructureerde omgeving waar 24 uur per dag een behandelaar voor u klaarstaat. Overdag volgt u therapieën in groepen of individueel. Daarnaast krijgt u medicatie voorgeschreven die de wanen en hallucinaties onderdrukken.

Gesprekken en therapieën 

In de kliniek, maar ook als u inmiddels weer ergens anders woont, heeft u gesprekken met uw behandelaar en therapieën in groepen. Daar leert u uw wanen en hallucinaties begrijpen en hoe u hier beter mee om kunt gaan. Samen met uw behandelaar bespreekt u de dingen waar u tegen aanloopt. In een plan werkt u uit wat u kunt doen als de klachten verergeren. Zodat u in het dagelijks leven minder last heeft van uw psychoses.

Medicijnen

Helaas is de kans dat een psychose terugkomt, als u er ooit één gehad heeft, erg groot. U zult daarom niet alleen tijdens een psychose onderdrukkende medicijnen voorgeschreven krijgen. Vaak zult u als u zich weer helemaal goed voelt eveneens medicijnen innemen, die ervoor zorgen dat de psychose niet meer zo snel terugkomt.

VIPP-team

Voor mensen tussen de veertien en dertig jaar heeft GGZ Friesland het VIPP-team. VIPP staat voor Vroegtijdige Interventie bij Prodromen en Psychosen. Een psychose kondigt zich vaak op een subtiele manier aan. U zondert zich af, voelt uzelf rusteloos of vaker somber of anderen zeggen tegen u dat u zich vreemd gedraagt. Met een vragenlijst brengt het VIPP-team in kaart in hoeverre u een verhoogd risico heeft op een psychose. Als dit het geval is dan kan het VIPP-team u volgen. Ze bespreken dan af en toe hoe het met u gaat en als de klachten verergeren kan direct een plan gemaakt worden, zodat u niet in een psychose belandt.

Behandeling schizofrenie

Tegenwoordig kan schizofrenie beter behandeld worden. Door multidisciplinaire, ambulante wijkteams en door gespecialiseerde trajectbegeleiders (die hulp bieden bij arbeid, dagbesteding en integratie) kunnen veel patiënten, gewoon als mens in de samenleving functioneren.