GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Behandeling geheugenstoornissen

Dementie

Dementie is ongeneeslijk. Behandeling is gericht op het verminderen van een aantal verschijnselen en vertraging van de achteruitgang. Afhankelijk van het stadium van de dementie en uw persoonlijkheid zijn verschillende vormen van behandeling mogelijk. Daarbij gaat het erom uw zelfstandigheid en uw controle over het leven te behouden en vertrouwdheid en veiligheid te creëren.

Onderdelen van de behandeling
De behandelingen zijn erop gericht het geheugen zo goed mogelijk te gebruiken, het besef van de realiteit te vergroten en herinneringen te stimuleren. Ook goede voeding en bewaking van de lichamelijke conditie vormen aandachtspunten. Uw naaste omgeving krijgt voorlichting en ondersteuning, gericht op de praktische zorg, maar ook op het omgaan met de situatie en de eigen emoties. Ook verzorgen we lotgenotencontact.

Medicijnen
Medicijnen kunnen de angst, onrust, achterdocht, agressie en slaapproblemen verminderen. Antidepressiva kunnen helpen bij een bijkomende depressie. Sinds enige jaren zijn er medicijnen op de markt die bij bepaalde vormen van dementie in het beginstadium de ontwikkeling ervan kunnen remmen (maar niet stoppen).


Delier

Als de oorzaak van het delier kan worden weggenomen, zijn medicijnen tegen een delier niet of slechts kort nodig. Soms kan iemand zo in de war of zo angstig zijn dat haloperidol wordt voorgeschreven. Dit middel werkt vaak goed tegen verwardheid. Soms worden benzodiazepinen voorgeschreven om de patiënt tijdelijk te kalmeren.

Onderdelen behandeling
In sommige gevallen moet iemand met een delier tijdelijk in het ziekenhuis worden opgenomen. Hoe lang een delier duurt, is sterk afhankelijk van de oorzaak. Zo kan soms door behandeling van een blaasontsteking een delier binnen een paar dagen verdwijnen. Bij ouderen kan het herstel na een delier wel eens tegenvallen. Soms blijft er verwardheid of vergeetachtigheid bestaan. Het kan zijn dat de medicijnen, bijvoorbeeld tegen de verwardheid, gedurende langere tijd moeten worden ingenomen.


Korsakov

Vaak is een opname op onze Korsakov-afdeling. U komt op een zogenaamde opnamegroep. Het huis heeft een besloten karakter. Tijdens uw verblijf op deze groep doen wij aan observatie en diagnostiek. Om dit goed te kunnen doen wordt van u verwacht dat u deelneemt aan verschillende therapievormen.

Onderdelen van de behandeling
De hulpverlening bestaat vooral uit het bieden van een vaste dagstructuur en het trainen om in deze structuur te leven. Herhaling is het kernwoord in de behandeling. Het dagprogramma bevat vaak dezelfde onderdelen en de begeleiding vertelt vaak hetzelfde, kort, bondig en consequent. De bedoeling is, dat door de herhaling een vast patroon ‘inslijt'. Ook wordt gewerkt met ‘geheugenprotheses', zodat u zich toch zoveel mogelijk zelf kunt redden. Als u zichzelf bijvoorbeeld wast, kunt u met behulp van foto's waarop u ziet wat u moet doen, uzelf toch goed blijven verzorgen.