GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Behandeling eetstoornis

De behandeling bestaat uit verschillende onderdelen en verloopt in fasen. In de eerste plaats krijgt u een intakegesprek waarin we bespreken wat uw klachten zijn. Hierna volgt een adviesgesprek waarin wij u advies geven over welke behandeling het beste bij u past. Soms starten we met een individueel traject, maar meestal start u in een deeltijdgroep waarin mensen zitten met vergelijkbare klachten.

Het doel van de behandeling is om een gezond eet- en bewegingspatroon op te bouwen. We hebben aandacht voor de oorzaken en de gevolgen van een eetstoornis. Ook leren we u omgaan met de problemen die daarbij een rol kunnen spelen zoals braken en laxeren, bewegen, lichaamsbeleving, negatief zelfbeeld en de ontwikkelingen van uw persoonlijkheid.

Deeltijdgroepen

In de groep zitten maximaal acht of negen andere mensen met hetzelfde probleem. De groep waarin u zit, heeft een eigen programma dat is opgebouwd uit verschillende therapievormen en onderdelen. Alle onderdelen volgt u met uw eigen groep. Voorafgaand aan de behandeling krijgt u informatie over het programma en de verschillende onderdelen. In alle groepen houdt men een eetdagboek bij en is het ook mogelijk om gesprekken met de systeemtherapeut te voeren.

Er zijn verschillende groepen:

Voor Anorexia Nervosa (AN), Boulimia Nervosa (BN) of Eetstoornis niet anderszins omschreven (NAO):

De structuurgroep van vier dagen in de week op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Er wordt elke dag samen ontbeten en geluncht. De lunch kan een broodmaaltijd zijn of een warme maaltijd. Ook worden er gezamenlijk meerdere therapieën gevolgd en is er een kookmodule. Als u in deze groep komt, krijgt u een mentor toegewezen waarmee u wekelijks een mentorgesprek voert. U krijgt een kennismakingsgesprek bij de systeemtherapeut, om te onderzoeken of hier een hulpvraag ligt.

De inzichtgroep op vrijdag
Wanneer er geen behoefte is aan intensieve behandeling maar u wel veel last ervaart van de eetstoornis dan kunt u naar deze groep. Voor deze groep geldt een ondergrens van BMI 17. De blokken die u volgt, zijn eetdagboekbespreking, creatieve therapie en cognitieve gedragstherapie. Verder is er een gezamenlijke lunch.

De jongerengroep op maandagmiddag en donderdagmiddag
Deze groep is gericht op jongeren tussen de 14 en 21 jaar. Op de maandag is er en gezamenlijke lunch en op de donderdag de groep samen om vervolgens ook weer gezamenlijk s ’avonds te eten.  Blokken in de jongerengroep, zijn eetdagboekbespreking, cognitieve gedragstherapie, psychomotorische therapie en behandelplanbespreking.

De nazorggroep op donderdagochtend (75 minuten)
De nazorggroep is voor mensen die in behandeling zijn geweest, die hun eetstoornis redelijk onder controle hebben  maar die nog wel een steuntje in de rug nodig hebben. Bij deze groep krijgt u het blok leefstructuur en cognitieve gedragstherapie.

Eetdagboekgroep voor mensen waarbij de eetstoornis deel uitmaakt van complexere problematiek op de woensdagmiddag (75 minuten)
Eetproblemen kunnen ook samengaan met een andere stoornis. Deze groep is voor mensen die elders behandeld worden voor een andere stoornis maar ook kampen met eetproblemen. Ook mensen die deel hebben genomen aan een van de intensievere behandelgroepen, maar die hun eetstoornis nog niet onder controle hebben, kunnen deelnemen aan deze groep. Binnen deze groep wordt aandacht gegeven aan het eetpatroon door het onderdeel ‘eetstructuur’.

Voor Binge Eating Disorder (BED) of Eetstoornis niet anderszins omschreven (NAO)

De structuurgroep van twee dagen in de week op maandag en donderdag
In deze groep wordt er beide dagen gezamenlijk geluncht en is er een keer in de maand een kookmodule. U volgt meerdere blokken in deze groep, waaronder eetdagboekbespreking, cognitieve gedragstherapie en psychomotorische therapie. U krijgt een kennismakingsgesprek bij de systeemtherapeut, om te onderzoeken of hier een hulpvraag ligt.

De inzichtgroep op woensdagochtend
Wanneer er geen behoefte is aan intensieve behandeling maar u wel dermate last ervaart van de eetstoornis dan kunt u naar deze groep. De blokken die u volgt zijn eetdagboekbespreking en cognitieve gedragstherapie.

De nazorggroep op de maandagmiddag (75 minuten)
De nazorggroep is voor mensen die in een behandelgroep hebben gezeten en met wie het nu beter gaat maar nog wel behoefte aan hulp hebben op een lage frequentie. Bij deze groep krijgt u het blok leefstructuur.

Groep voor mensen waarbij de eetstoornis deel uitmaakt van complexere problematiek op de woensdagmiddag (75 minuten per twee weken)
Eetproblemen kunnen ook samengaan met een andere stoornis. Deze groep is voor mensen die elders behandeld worden voor een andere stoornis maar ook kampen met eetproblemen. Ook mensen die deel hebben genomen aan een van de intensievere behandelgroepen, maar die hun eetstoornis nog niet onder controle hebben, kunnen deelnemen aan deze groep. Binnen deze groep wordt er  aandacht gegeven aan het eetpatroon door het onderdeel ‘eetstructuur’. De groep komt één keer in de twee weken samen.

Onderdelen van de behandeling

Tijdens uw behandeling komen verschillende therapievormen aan bod. Hieronder leest u meer over de onderdelen:

Eetdagboekbespreking
Tijdens de behandeling houdt u in een dagboek bij wat u wanneer eet en wat u daarbij denkt en voelt. Een behandelaar bekijkt uw dagboek iedere week. In de eetdagboekbespreking bespreekt u in de groep hoe het is gegaan met het eten en wat uw voornemens zijn voor de komende week.

Cognitieve gedragstherapie
Tijdens deze therapie staat u stil bij gedachten, ideeën en voorstellingen die u kunt hebben over bijvoorbeeld eten, gewicht en lichaamsvorm. Ook gedachten over zelfwaardering of moeilijkheden in sociale situaties komen aan de orde.

Emotieregulatietherapie (ERT)
Binnen ERT leert u verschillende emoties herkennen. U leert deze emoties te reguleren met behulp van gezond gedrag.

Behandelplanbespreking
In deze module wordt uw behandelplan besproken en geëvalueerd. De bespreking vindt één op één plaats of in de groep. Ook wordt de evaluatie van het team met u besproken. Een evaluatie vindt elke acht of twaalf weken plaats.

Creatieve therapie beeldend
Tijdens de beeldende therapie krijgt u de mogelijkheid om uw emoties en gedachten vorm te geven. U kunt hierbij gebruikmaken van bijvoorbeeld verf, potloden, klei en papier. Eigen keuzes maken en ervaren hoe deze uitpakken staan hierbij centraal.

Psychomotorische therapie (PMT)
Met PMT leert u uw lichaam positief te ervaren. Dit kan met ontspanningsoefeningen en verschillende spelsituaties. Daarnaast leert u om op een gezonde manier te bewegen en ook plezier te ervaren tijdens bewegen.

Sociale vaardigheidstraining (SVT)
Tijdens SVT houdt u zich bezig met sociale situaties die u lastig vindt of waar u tegenop kijkt. Samen met een sociotherapeut, eventueel een psycholoog en de hulp van de groep wordt er gekeken hoe u het beste met deze situatie om kunt gaan.

Lichaamsbeleving
Met behulp van onder meer foto's, een touwtje en spiegels kijken we naar uw beleving van uw lichaam. Op deze manier werkt u aan het verbeteren van uw lichaamsbeeld en -beleving.

Leefstructuur
Tijdens leefstructuur wordt besproken hoe de afgelopen week is gegaan, wat u geleerd heeft tijdens de therapie en waar u tegenaan gelopen bent tijdens deze week. Vervolgens stelt u een doel waar u de komende week mee bezig gaat.

Kookmodule
In dit onderdeel stelt u als groep één keer per week een menu samen. U doet samen inkopen en bereidt gezamenlijk de maaltijd.

Maaltijden
Elke dag is er, afhankelijk van de groep waarin u zit een ontbijt, een lunch of een warme maaltijd onder begeleiding van een sociotherapeut. Hierbij ondersteunen de groepsgenoten elkaar.

Wegen
U wordt eenmaal per week gewogen.

Thema-uur / psycho-educatie
Tijdens het thema-uur krijgt u voorlichting over verschillende onderwerpen. Zo kan er gesproken worden over gezonde voeding, de gevolgen van een eetstoornis en hoe u met geld en het huishouden kunt omgaan. Het is ook mogelijk om gastsprekers uit te nodigen.

Gezins- en relatietherapie (systeemtherapie)
Problemen met uw partner en/of gezin spelen soms een belangrijke rol. Daarom worden familie/gezinsleden en uw partner soms betrokken bij de behandeling. We plannen altijd eerst een individuele afspraak bij onze systeemtherapeut om te inventariseren wat er speelt.

Overig
De psychiater houdt zich bezig met medicatie, kan meekijken bij lichamelijke problemen of, als het nodig is, onderzoeken of er naast de eetstoornis andere psychische problemen spelen. Een GZ-agoog kan u helpen met onderwerpen als werk, studie, financiën etc.