GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Behandeling angststoornis

Bij GGZ Friesland kiezen we voor die behandeling waarvan het effect wetenschappelijk is bewezen. De wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) bevat regels voor zorgverlening door vakkundige hulpverleners in de gezondheidszorg. Onze behandelaren zijn BIG-geregistreerd. Dit is een extra garantie voor de kwaliteit van onze behandelingen.

Na het vaststellen van de diagnose bespreekt uw behandelaar met u welke behandeling het best bij u past. Deze behandeling kan bestaan uit diverse onderdelen. De behandeling van angststoornissen bestaat vaak uit cognitieve gedragstherapie. Deze therapie geeft u meer inzicht in uw eigen doen en denken. Daarnaast kan in sommige gevallen tevens medicatie worden voorgeschreven (farmacotherapie), bijvoorbeeld wanneer er zeer veel situaties zijn waarin de obsessies, dwanghandelingen of angst- en spanningsreacties een rol spelen of wanneer er tevens sprake is van een depressie.

   

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie houdt in dat twee vormen van therapie met elkaar gecombineerd worden, namelijk cognitieve (verstandelijk vermogen) therapie en gedragstherapie. Het houdt zich bezig met de vermindering van de klachten of problemen uit uw huidige leven. Om deze problemen of klachten te kunnen begrijpen, wordt er soms ook gekeken naar gebeurtenissen die zich eerder in uw leven hebben afgespeeld, maar hier ligt niet de nadruk op. Zowel cognitieve therapie als gedragstherapie zijn werkwijzen waarbij verschillende stappen in de behandeling worden gepland in nauw overleg met u en uw behandelaar. Beide therapieën worden hieronder toegelicht.

Cognitieve therapie

De aandacht bij deze therapie is gericht op de invloed die het denken heeft op uw gevoelens. Door eenzijdige of negatieve denkgewoontes kunnen er ongewenste gevoelens of emotionele klachten ontstaan. Met cognitieve therapie leert u uw eigen denkpatronen te ontdekken en te wijzigen, zodat u uiteindelijk op een meer evenwichtige wijze gaat kijken naar de voor u moeilijke situaties. Hierdoor kunnen ongewenste gevoelens afnemen.

Gedragstherapie  

Zoals het woord al zegt, is deze therapie gebaseerd op uw gedrag. Bij angstklachten zal het gedrag ervoor zorgen dat bepaalde situaties gemeden worden of dat u allerlei veiligheidsmaatregelen wilt treffen. Dit zorgt ervoor dat uw angstgevoelens afnemen, maar op de langere termijn zal het ertoe leiden dat u steeds minder durft en steeds angstiger wordt.

Bij gedragstherapie oefent u stap voor stap het opnieuw aangaan van situaties. Hierdoor leert u geleidelijk aan uw angsten te overwinnen en zelfvertrouwen op te bouwen. Een dergelijke werkwijze wordt ook wel ‘blootstelling' genoemd, u wordt namelijk blootgesteld aan moeilijke situaties.

Daarnaast wordt er ook gewerkt aan het geleidelijk verminderen van de veiligheidsmaatregelen die u normaal gesproken vaak trof. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat u nieuwe vaardigheden leert, zodat u beter in staat bent om de voor u moeilijke situaties aan te gaan.

Huiswerkopdrachten

Bij de behandeling van een paniekstoornis krijgt u regelmatig huiswerkopdrachten. U registreert bijvoorbeeld uw klachten of u houdt een zogenaamd ‘gedachtedagboekje' bij. Ook kunt u oefeningen doen om uzelf aan moeilijke situaties bloot te stellen. De cognitieve gedragstherapie is een behandelvorm die van u een actieve bijdrage vraagt. U werkt hierbij als het ware samen met uw behandelaar.

Duur van de behandeling

Het is niet precies aan te geven hoe lang een behandeling duurt. Dit omdat het afhangt van het soort klacht en de ernst van de klacht. Ook maakt het verschil of u een individuele behandeling krijgt of een groepsbehandeling.

Bij een individuele behandeling ligt de behandelduur tussen de 8 en 24 bijeenkomsten. In de eerste fase van de behandeling zullen de bijeenkomsten één keer per week zijn. Verderop in de behandeling wordt dit verlaagd naar één keer in de twee weken. In de meeste gevallen duur een behandeling maximaal een half jaar.

Bij een groepsbehandeling van angstklachten is er meestal sprake van 16 bijeenkomsten, die afhankelijk van het soort klacht wekelijks of tweewekelijks zijn.

Landelijke richtlijnen

Bij de behandeling van angststoornissen houden we ons nauwkeurig aan de laatste landelijke richtlijnen op dit gebied.

Zie ook: