Behandelcentrum Neuropsychiatrie

Het team van Behandelcentrum Neuropsychiatrie is er voor mensen die door niet-aangeboren hersenletsel (NAH) niet goed functioneren in het dagelijks leven. In zes tot acht weken verblijven patiënten dag en nacht op het behandelcentrum, om te onderzoeken wat er aan de hand is en wat eraan gedaan kan worden. Na de onderzoeks- en observatieperiode krijgen patiënten een advies. In sommige gevallen volgen ze daarna een trainingsprogramma van zes maanden. 

Het team van Behandelcentrum Neuropsychiatrie bestaat uit een klinisch psycholoog, verpleegkundig specialist, verpleegkundig specialist in opleiding, activiteitenbegeleiders, muziektherapeut, psychomotore therapeut en verpleegkundigen, psychiater en specialist ouderengeneeskunde.

Behandelcentrum Neuropsychiatrie is te vinden aan de De Drie Dukatons in Leeuwarden.

Meer over neuropsychiatrie

Direct hulp nodig?