GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Behandelcentrum Neuropsychiatrie

Behandelcentrum Neuropsychiatrie

Behandelcentrum Neuropsychiatrie van GGZ Friesland behandelt hersenschade als gevolg van alcoholmisbruik (syndroom van Korsakov) of door een niet aangeboren hersenletsel. Dit kan ontstaan door bijvoorbeeld een ongeluk, zuurstoftekort, een coma of een ontsteking.
Deze patiënten hebben ondersteuning en behandeling nodig om hun leven weer op de rit te krijgen. Ze leren hoe ze met hun geheugen- en gedragsproblemen kunnen omgaan en ontvangen vaak ook de benodigde lichamelijke zorg.
 

GGZ Friesland

De Dammelaan, aan de Drie Dukatons in Leeuwaren, is een van de vele locaties van GGZ Friesland. We bieden een volledig en gevarieerd aanbod aan mensen met psychische problemen en psychiatrische stoornissen. We behandelen lichte en ernstige psychische problemen.

GGZ Friesland heeft locaties in heel Friesland. Wij willen mensen helpen het beste uit hun leven te halen. We geloven in de veerkracht van mensen. We hebben ondervonden dat de beste route naar herstel samen wordt afgelegd.

Kliniek

In de kliniek Neuropsychiatrie worden mensen behandeld die te maken hebben met hersenletsel, waardoor ze last hebben van geheugenverlies. Dit zorgt vaak voor forse beperkingen.
Wij behandelen twee groepen patiënten. Patiënten met het syndroom van Korsakov en patiënten die last hebben van een niet aangeboren hersenletsel.

Niet aangeboren hersenletsel

Niet aangeboren hersenletsel kan onder andere ontstaan door een herseninfarct of een hersenbloeding, een ongeval, een tumor, een hartstilstand, zuurstoftekort of een ontsteking.

Mensen met een niet aangeboren hersenletsel hebben vaak grote geheugenproblemen en problemen op het gebied van taal, aandacht, intelligentie, motoriek en emoties. Doordat de hersenen het hele lichaam aansturen, kunnen op vrijwel alle gebieden problemen ontstaan.

Syndroom van Korsakov

Het syndroom wordt veroorzaakt door alcoholmisbruik in combinatie met slechte voedingsgewoonten. Dit kan leiden tot aantasting van de hersenen. De aandoening lijkt wat op dementie.

Een van de belangrijkste symptomen van Korsakov is geheugenverlies. Het gaat dan vooral om het kortetermijngeheugen. Wat lang geleden gebeurd is, blijft beter bewaard. Het gevolg is dat mensen met Korsakov de gaten in hun geheugen opvullen met verzinsels: flarden uit het geheugen worden aaneengeregen. Dit verschijnsel komt voor bij bijna iedereen met een geheugenstoornis.

Het aantasten van de hersencellen is eigenlijk altijd een onomkeerbaar proces. Genezing is niet mogelijk. Sommige patiënten kunnen niet meer zelfstandig leven door de beschadiging van hun hersenen. De ernst van de aandoening verschilt per persoon.
 

Behandeling

Patiënten met bovengenoemde problematiek komen na een intakegesprek in onze kliniek. Het verblijf heeft een gesloten karakter. Hier doet GGZ Friesland de observatie en verdere diagnostiek. Patiënten volgen diverse therapievormen. Als de patiënt er klaar voor is, verhuist hij naar een open groep. Deze groep richt zich op vervolgbehandelingen en bereidt voor op de terugkeer in de maatschappij.

De volgende stap is een woonafdeling van een verpleeghuis of een beschermende woonvorm. Patiënten verhuizen dan naar een andere locatie en proberen een eigen leven op te bouwen.
De hulpverlening bestaat vooral uit het bieden van een vaste dagstructuur en het trainen om zich deze structuur eigen te maken. Herhaling is het kernwoord in de behandeling.