GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Begeleiding bij werk en zelfstandig wonen

Op dit moment vergoedt de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) verschillende vormen van ondersteuning. Dagbesteding, intramurale en extramurale begeleiding (door bijvoorbeeld een trajectbegeleider) worden vanaf 2015 bij gemeenten in de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) ondergebracht. Het doel van de nieuwe Wmo is om beter aan te sluiten op wat cliënten nodig hebben en hen meer bij de maatschappij te betrekken. De centrumgemeente Leeuwarden organiseert deze zorg voor alle gemeenten van Friesland.

Niet het CIZ maar de gemeente bepaalt straks hoe de ondersteuning van mensen, binnen de kaders van de Wmo, wordt ingevuld. Wanneer u vanaf 1 januari 2015 een nieuwe zorgvraag heeft, dan zoekt u contact met uw gemeente. Hoe u contact legt, verschilt per gemeente, dit kan bijvoorbeeld via een Sociaal Wijkteam. De gemeente informeert u zelf over hoe dat bij u in de buurt geregeld is.

Begeleiding bij zelfstandig wonen
Wanneer u zelfstandig woont en op dit moment een CIZ indicatie voor begeleiding bij zelfstandig wonen heeft, dan krijgt u in de toekomst ook met de gemeente te maken. Heeft u een indicatie die doorloopt na 1 januari 2015? Dan geldt het overgangsrecht voor u. Tijdens het overgangsrecht houdt u recht op de zorg die in uw AWBZ-indicatie staat tot de einddatum die in de CIZ-indicatie is genoemd. Het overgangsrecht geldt tot maximaal 1 januari 2016.

Dagbesteding, reactivering en trajectbegeleiding
MindUp, onderdeel van GGZ Friesland, organiseert vanaf 1 januari 2015 alle vormen van begeleiding die overgaan naar de Wmo. Wanneer u op dit moment een CIZ-indicatie voor AWBZ-begeleiding heeft die doorloopt na 1 januari 2015, dan geldt het overgangsrecht voor u. Tijdens het overgangsrecht houdt u recht op de zorg die in uw AWBZ-indicatie staat tot de einddatum die in de CIZ-indicatie is genoemd. Het overgangsrecht geldt tot uiterlijk 1 januari 2016.

Alle cliënten die begeleiding krijgen bij zelfstandig wonen, werk en dagbesteding, ontvangen persoonllijk meer informatie over de veranderingen.