GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Basis GGZ en Specialistische GGZ

Vanaf 1 januari 2014 is een grotere rol voor de huisarts weggelegd. De huisartsen hebben een regisserende rol en zien er op toe dat de juiste zorg wordt geleverd: niet te zwaar, maar ook niet te licht. Dit wordt de 'poortwachtersfunctie' genoemd. De huisartsen gaan zelf ook meer geestelijke gezondheidszorg bieden. Zij zijn beter toegerust op deze taak en maken regelmatig gebruik van een praktijkondersteuner-GGZ. Dit zijn GGZ professionals die gedeeltelijk, of helemaal werkzaam zijn bij uw huisarts. Dit wordt de POH-GGZ genoemd (Praktijkondersteuning Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg). Is de hulp van de huisarts of POH-GGZ ontoereikend? Dan wordt u doorverwezen naar een zorgaanbieder in de Basis GGZ of Specialistische GGZ.

Splitsing van een Basis GGZ en Specialistische GGZ
Sinds 1 januari 2014 is de GGZ veranderd in een stelsel met een ‘Basis GGZ’ en een ‘Gespecialiseerde GGZ’. Wanneer psychische problemen meer aandacht nodig hebben kan de huisarts/POH-GGZ iemand doorverwijzen. GGZ Friesland biedt deze Basis GGZ onder andere aan onder het label ‘Denk basis-GGZ’ (www.denk.nl). In de praktijk bestaat de Basis GGZ vooral uit intensieve, maar korte psychologische behandeling, ook regelmatig in een groep. De hulp wordt veelal geboden door psychologen of sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. Er vindt uiteraard goede afstemming plaats indien er medicatie wordt gebruikt. Dat kan met de huisarts, maar ook met een psychiater.

Bij sommige problemen is intensievere hulp nodig. U kunt dan geholpen worden bij de Specialistische GGZ. GGZ Friesland biedt deze hulp op verschillende poliklinieken en klinieken in de provincie. De Specialistische GGZ heeft een breed aanbod. Hoewel het hier altijd gaat over ernstige problematiek die het dagelijkse functioneren verstoort, is ook hier het uitgangspunt om zorg zoveel mogelijk aan te bieden zonder dat u hiervoor opgenomen hoeft te worden. Dat is waar GGZ Friesland voor staat. Bij verbetering van de klachten wordt opnieuw samen met u en de huisarts gekeken of de zorg weer overgenomen kan worden door de huisarts of de Basis GGZ.

Ambulante behandeling
Behandeling die wordt geboden zonder dat u bent opgenomen, noemen we ambulante behandeling. Dit zijn de gesprekken met uw behandelaar op afspraak. U komt hiervoor op een locatie van GGZ Friesland of Denk, of eventueel komt de behandelaar bij u thuis. Uw behandeling bestaat uit hulpverleningsgesprekken, mogelijk gecombineerd met het voorschrijven van medicatie. Deze zorg wordt nu vergoed door uw zorgverzekeraar, en dit blijft ook zo in 2015.