GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


autismeweek editie 2017

Op zaterdag 8 april is het open huis in een woonvorm voor mensen met autisme. Deze vindt plaats in het kader van de week van Autisme die van 1 t/m 8 april is. In Leeuwarden kunnen geïnteresseerden binnen diverse woonvormen van MindUp, onderdeel van GGZ Friesland, worden rondgeleid.

Naast de uitleg over het zorgaanbod van de woonvormen zal een psycholoog informatie geven over Autisme Spectrum Stoornissen (ASS). Daarna kunt een rondleiding krijgen in de woonvormen.

De ontvangst is op Achter de Hoven 207 Leeuwarden. Om 13.15 uur voor de eerste ronde en om 14.45 uur voor de tweede ronde. Een unieke kans om kennis te maken met de mensen achter een stoornis waar veel vooroordelen over zijn.

Autisme
Ruim 1% van de Nederlanders heeft een vorm van autisme, zo’n 190.000 mensen. Autisme is een aangeboren probleem in de hersenen. Alles wat iemand met autisme ziet, hoort of ruikt wordt op een andere manier verwerkt. Bij sommige vormen van Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) hebben mensen veel structuur nodig en het verblijf in een woonvorm helpt ze dan om hun leven beter vorm te geven en te leren met hun klachten om te gaan.

ASS is een aangeboren stoornis in de hersenen. De klachten kunnen veel invloed hebben op het dagelijks leven. Mensen met autisme hebben vaak moeite met de dagelijkse structuur. (Woon)begeleiders en verpleegkundigen spelen een belangrijke rol in het bieden van een vaste, dagelijkse structuur. Daarnaast kan behandeling gegeven worden, waaronder psycho-educatie, Mindfulness of medicamenteuze therapie. MindUp heeft ook een inloopvoorziening speciaal voor ASS cliënten en geeft dagbesteding en trajectbegeleiding.

Wereld Autisme Dag
Aanleiding voor de rondleiding in de woonvormen is de Autismeweek 2017. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft 2 april uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag. Op deze dag staat autisme wereldwijd in de schijnwerpers. De Nederlandse Vereniging voor Autisme en het Autisme Fonds organiseren in aansluiting op de Wereld Autisme Dag van 1 april t/m 8 april 2017 de Autismeweek 2017. Het thema van dit jaar is “Jong & AUT”. Dit thema is gekozen om het belang van vroegherkenning en –erkenning van autisme onder de aandacht te brengen. Het doel van de Autismeweek is om de samenleving meer bekend te laten worden met wat autisme is en om zodoende de vooroordelen die nog steeds over autisme bestaan, weg te nemen.

Activiteiten Autismeweek
Naast de rondleiding in de woonvorm wordt er nog een aantal andere activiteiten georganiseerd voor (ambulante) cliënten van MindUp. Op dinsdag 4 april zal een klinisch psycholoog informatie geven over “ASS in de dagelijkse praktijk” en op donderdag 6 april zal een verpleegkundig specialist in gesprek gaan over het onderwerp: “ASS en relaties en seksualiteit”.