GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


‘Ontmoet Autisme’ in een woonvorm voor mensen met autisme

Op zaterdag 8 april bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen in een woonvorm voor mensen met autisme!

Wat is autisme?
Ruim 1% van de Nederlanders heeft een vorm van autisme, zo’n 190.000 mensen. Autisme is een aangeboren probleem in de hersenen. Alles wat iemand met autisme ziet, hoort of ruikt wordt op een andere manier verwerkt. Mensen met autisme hebben vaak oog voor detail, zijn eerlijk, recht door zee, analystisch en hardwerkend. Aan de anderen kant hebben ze vaak moeite met het creëren van overzicht en het onderhouden van sociale contacten. Vaak hebben ze een hobby of interesse waar ze veel tijd in stoppen en waar ze volledig in op kunnen gaan.

De meeste mensen zien de wereld als een doorlopende film. Mensen met autisme zien de wereld als een stapel van losse foto’s, waardoor de samenhang ontbreekt. Het is voor hen moeilijker om te begrijpen wat er allemaal speelt. Sommige mensen met autisme kunnen een behoorlijk zelfstandig leven leiden, anderen hebben hun leven lang veel hulp nodig.


Autismeweek 1 april t/m 8 april 2017
Dit jaar vindt de Autismeweek voor de achtste keer plaats. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft 2 april uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag, een dag waarop autisme wereldwijd in de schijnwerpers staat. De Nederlandse Vereniging van Autisme en het Autisme Fonds organiseren in aansluiting hierop van 1 april t/m 8 april de Autismeweek. Het thema van dit jaar is 'Jong & AUT'. Dit thema is gekozen om het belang van vroegherkenning en -erkenning van autisme onder de aandacht te brengen. 
Het doel van de Autismeweek is om meer bekendheid te geven aan autisme onder het grote publiek. Daarnaast zijn er over mensen met autisme vaak nog vooroordelen en wordt iemand heel gemakkelijk als ‘autist’ bestempeld. Door deze stoornis onder de aandacht te brengen, kunnen de vooroordelen worden weggenomen. GGZ Friesland en MindUp vinden het belangrijk dat deze vooroordelen worden weggenomen en organiseren om die reden de rondleidingen in de woonvormen voor mensen met autisme.

Rondleiding
Tijdens de autismeweek organiseert GGZ Friesland verschillende activiteiten. Op dinsdag 4 april zal klinisch psycholoog Ronald Boonstra informatie geven over 'ASS in de dagelijkse praktijk' en op donderdag 6 april zal verpleegkundig specialist Gea Bijzitter in gesprek gaan over het onderwerp 'ASS en relaties en seksualiteit'. Tot slot worden er op zaterdag 8 april rondleidingen in de woonvorm voor mensen met autisme georganiseerd voor publiek. De startlocatie voor de rondleiding is Achter de Hoven 207 in  Leeuwarden.

Het programma voor die dag ziet er als volgt uit:
13.00 Inloop

13.15 Introductie door leidinggevende Geert Verf en Rehab coach Ben van de Kraats over het zorgaanbod van het ASS team van BW Leeuwarden.

13.30 Eerste ronde met informatie over ASS door GZ-psycholoog Liesbeth de Wilde en een teamlid.

14.00 Rondleiding over trainingshuis en appartementen

14.30 Inloop

14.45 Start tweede ronde presentaties en rondleiding


Wonen
Bij veel vormen van autisme is het goed mogelijk om zelfstandig te wonen en een baan te vinden. Maar soms is de stoornis in ernstigere vorm aanwezig, waardoor de dagelijkse bezigheden al een grote opgave kunnen zijn. Veel structuur en voorspelbaarheid zijn dan erg belangrijk.

Geïnteresseerden kunnen tijdens de rondleiding op zaterdag 8 april een kijkje nemen bij drie woonvormen voor mensen met autisme. Voorafgaand aan de rondleiding geven GZ-psycholoog Liesbeth de Wilde en een teamlid uitleg over de problematiek, de begeleiding en het wonen op een locatie.

Bezoekers kunnen de volgende woonvormen bekijken:

Trainingshuis Achter de Hoven
Deze locatie biedt plaats aan zeven (jong-)volwassenen die (nog) niet in staat zijn om zelfstandig te wonen. Iedere bewoner heeft een eigen slaapkamer met wastafel. De andere ruimtes zijn voor gezamenlijk gebruik. Begeleiding is zeven dagen per week aanwezig. De begeleiders bieden structuur, veiligheid en begeleiden bij het leren van praktische vaardigheden. Ook wordt aandacht besteed aan de sociale vaardigheden, o.a. door middel van groepsmomenten. MindUp biedt ook dagbesteding en trajectbegeleiding aan.

Locatie de Fruitstraat
Deze locatie biedt plaats aan acht volwassenen. Iedereen beschikt over een eigen appartement. Op deze locatie biedt MindUp begeleiding door de bewoners te bezoeken op afspraak. De begeleiding kan gegeven worden in een gesprek of bij ondersteuning in praktische vaardigheden. Groepsmomenten bestaan onder andere uit deelname aan koffie-uurtjes en een kookgroep.

Achter de Hoven 205 en 207:

Deze locatie biedt plek aan vijf bewoners. Elk in een eigen appartement. Het is een vervolgplek op het trainingshuis. De begeleiding is wel 7 dagen per week bereikbaar, maar is minder intensief. De bewoners leren hier om meer zelfstandig te wonen.

Deze locatie kent ook een gezamenlijke woonkamer die door hen gebruikt kan worden en die door de ambulante cliënten bezocht kan worden. Elke werkdag is er van 16.00 – 20.30 uur inloopuur met mogelijkheid om daar gezamenlijk maaltijd te bereiden en te nuttigen. Vrijdagsavonds is er een gezamenlijke activiteit.

Lijkt het u leuk om een kijkje te nemen? We ontmoeten u graag! Wilt u meer informatie over alle activiteiten of over autisme, dan kunt u terecht op www.autismeweek.nl