Algemeen manager

Geplaatst op: 07-01-2020 | Solliciteren voor: 31-01-2020

GGZ Friesland ziet het als haar maatschappelijke taak er in moeilijke tijden te zijn voor de mensen die ons het hardste nodig hebben. We zijn er voor patiënten die kortdurend behandeling nodig hebben en we zijn er 24 uur per dag voor patiënten in crisis of met langdurige problematiek. Wij geloven in de veerkracht van onze patiënten én in die van onze professionals. Op hen mogen onze patiënten rekenen, samen met hun naasten en andere betrokken partijen. Want de beste route naar herstel leg je samen af.

GGZ Friesland richt zich op patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen. De zorg wordt zowel klinisch als ambulant aangeboden, in nauwe samenwerking met ketenpartners. Door samen te werken en te innoveren, streven we er telkens naar om onze zorg bij de behoeftes van onze patiënten te laten aansluiten. Wij zoeken een gedreven algemeen manager met een coachende stijl van leidinggeven om de beoogde ontwikkeling van onze poliklinische specialistische GGZ vorm te geven.

Algemeen manager
32 - 36 uur per week
 

GGZ Friesland heeft het voornemen om de poliklinische SGGZ functies regionaal te verankeren. Dit is een logische vervolgstap in het vormgeven van onze visie op gebied van herstelgerichte behandeling en zorg. We organiseren een regionale inbedding van ons totale zorgaanbod, zorg dicht bij de woonplek en maatschappelijke context van de patiënt, zorg die aansluit op het dagelijks leven van mensen en het netwerk om hen heen. Deze beweging brengt zowel inhoudelijke vraagstukken met zich mee als ook organisatorische vraagstukken. Een belangrijke fase van gezamenlijk optrekken met inhoudelijk collega’s en cliënten(participatie) om deze ontwikkeling gedragen vorm te geven.

Wij zoeken een algemeen manager die de inhoud van dit gedachtengoed steunt en die in staat is vanuit inhoudelijke overtuiging de teams die hierin een rol spelen te helpen en begeleiden in deze ontwikkeling, samen met de managers behandelzaken. Je participeert in overleggen, bent actief in de keten, weet de visie over te brengen en krijgt in de verbinding de klus geklaard.
 

Functie-informatie:

De algemeen manager bekleedt samen met de manager(s) behandelzaken (duaal) een schakelpositie binnen GGZ Friesland. Je bent manager van teams die specialistische poliklinische behandeling biedenJe bent enerzijds vanuit organisatieoogpunt gericht op het realiseren van de doelstellingen van de organisatie en het stimuleren en faciliteren van de teams. Anderzijds heb je een sterk kloppend inhoudelijk hart en draag je bij aan innovatie en ontwikkeling.
 

De functie Algemeen manager houdt onder meer in:

 • Coachend leiding geven aan de teams met als doel dat zij zo zelfstandig en self supporting als wenselijk en mogelijk opereren.
 • Verantwoordelijk zijn voor de kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting.
 • Het uitvoeren van het personeelsbeleid.
 • Investeren in samenwerkingsrelaties, minder controle, meer commitment.
 • Afstemmen van de werkzaamheden met de manager behandelzaken en de teams, om tot heldere kaders te komen.
 • Investeren in een goede samenwerking met zowel interne als externe ketenpartners om de doelstellingen te behalen. In de externe samenwerking ligt de nadruk op profilering van GGZ Friesland.
 • Deelnemen aan het managementteam en aan in- of externe werk- en projectgroepen, c.q. aansturen.
   

Wij vragen:

 • Een afgeronde managementopleiding op HBO niveau of de bereidheid tot het volgen hiervan.
 • Een “in mogelijkheden denker” met passie.
 • Ervaring als leidinggevende in de geestelijke gezondheidszorg.
 • Sociale vaardigheden zoals tact, motiveren en controleren, overtuigingskracht en het overbruggen van tegenstellingen.
 • Een flexibele instelling waarbij klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en samenwerken vanzelfsprekend zijn, evenals de competenties coachen en initiatief. Zie het rolprofiel manager GGZ Friesland.
 • Een manager die teams vrijheid kan bieden in de ontwikkeling en innovatie richting “het gezamenlijke doel”.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden. Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden zijn vereist voor het geven van leiding, het uitbrengen van adviezen en het schrijven van notities.
 • Een manager met humor, daadkracht en lef, die kan denken in kansen en mogelijkheden.
   

Wij bieden:

 • Een boeiende en afwisselende functie;
 • Een arbeidsovereenkomst voor een jaar met de intentie te komen tot een overeenkomst voor onbepaalde tijd;
 • Een interessante werkplek met volop mogelijkheden tot ontwikkeling;
 • Een intern HPO traject;
 • Inschaling in FWG 60;
 • Arbeidsvoorwaarden conform de CAO GGZ.
   

Informatie en sollicitatie:

Als je geïnteresseerd bent, neem dan voor meer informatie contact op met Marina Verwijs (directeur algemene zaken) via  telefoonnummer: 06 - 83 52 15 96. De vacature staat gelijktijdig intern en extern open. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandiddaten voorrang. Je sollicitatie per e-mail, onder vermelding van vacaturenummer U/I20002 in de onderwerpregel, kun je vóór 31 januari 2020 sturen naar vacatures@ggzfriesland.nl

« Terug naar overzicht Reageren

Meer weten?

Direct hulp nodig?