GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Al in behandeling

U heeft een suïcidepoging gedaan en heeft mogelijk nog steeds suïcidegedachten. 'Suïcidepoging' is een vaak gebruikte term voor ‘zelfmoordpoging' of 'poging tot zelfdoding'. Voordat iemand een suïcidepoging doet, zijn er gedachten over de dood, dood willen zijn, plannen om een suïcidepoging te doen. Deze gedachten en gedragingen worden samen wel het 'het suïcidale proces' genoemd.

Wat maakt u suïcidaal

U bent gestart met een behandeling specifiek gericht op deze suïcidale gedachten. De behandeling maakt deel uit van een programma bij GGZ Friesland dat gericht is op het voorkomen van suïcide. Tijdens de behandeling leert u zicht te krijgen op omstandigheden en gebeurtenissen die bij u leiden tot gedachten aan suïcide of pogingen tot suïcide. Inzicht in omstandigheden en gebeurtenissen die suïcidaal gedrag in de hand werken kan helpen om suïcidaal gedrag te voorkomen of te stoppen.

Informatie ook voor familie belangrijk

Na een suïcidepoging zijn familieleden, partners en vrienden vaak geschokt. Ze vragen zich af of ze iets verkeerd hebben gedaan of iets over het hoofd hebben gezien. Waarschijnlijk zijn ze opgelucht dat alles 'goed' is afgelopen, vaak zijn ze ook bang dat het opnieuw zal gebeuren. Informatie over factoren die met suïcidaal gedrag samenhangen kan helpen om iets van die ongerustheid weg te nemen. Mogelijk kunnen familieleden en vrienden u dan ook beter helpen omgaan met uw suïcidale gedachten.

Programma

Het programma Suïcidepreventie bestaat uit acht tot tien bijeenkomsten met een getrainde hulpverlener. Iedereen die een suïcidepoging heeft gedaan of hier serieus aan denkt, kan hieraan deelnemen. Als u al contact heeft met GGZ Friesland, kunt u dit programma gewoon naast uw andere behandeling volgen.

Werkboek

Bij de behandeling hoort een werkboek, met daarin informatie en oefeningen. Dit werkboek kunt uzelf lezen, en u kunt het laten lezen aan uw partner, familie of vrienden. U kunt bij het uitvoeren van de opdrachten hulp vragen aan uw behandelaar.