GGZ Ambulant verpleegkundige II Regioteam/ FACT Leeuwarden Zuid

Geplaatst op: 30-04-2021

Om de toename van de complexe problematiek voor onze patiënten binnen onze regio goed te kunnen behandelen gaan wij in de loop van 2021 meer en ook anders samenwerken met experts/behandelaren  uit onze eigen organisatie in een nog te vormen regionaal team om zo tot hoog kwalitatieve zorg te komen, zonder organisatorische schotten of andere obstakels. 

We willen ons ontwikkelen tot één netwerkorganisatie, waar eenvoudig en snel de zorg en sociale dienstverlening voor patiënten op- en afgeschaald kan worden, we snel in, en weer uit kunnen stappen in lopende begeleidingsprocessen en aan een ieder in het netwerk die het nodig heeft aanvullende kennis en expertise rondom individuele patiënten bieden.
We zijn op zoek naar iemand die hier enthousiast, samen met ons, de schouders onder wil zetten.

Voor het huidige FACT Leeuwarden Zuid zijn wij op zoek naar een

 GGZ Ambulant verpleegkundige II
28-36 uur per week

Eén van de behandelmethodieken die wij voor onze doelgroep in het regioteam blijven inzetten is FACT. FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment.
FACT-geschoolde medewerkers bieden intensieve, langdurige, multidisciplinaire en outreachende zorg aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) en problemen op meerdere levensgebieden (wonen, werken, sociale contacten, financiën etc.).
Als gespecialiseerd herstel ondersteunend behandelteam, geven wij de patiënt de regie over zijn/haar eigen herstel- en veranderproces en bieden wij inhoudelijke behandeling en zorgcoördinatie vanuit de HOZ-principes. De naastbetrokkenen zijn daarbij altijd in beeld en hebben hun eigen regierol in de triade.

Kern van de functie:

Het bieden van intensieve begeleiding en behandeling aan patiënten met complexe problematiek, veelal in de thuissituatie; stelt in samenspraak met regiebehandelaar behandeldoelen op. Voert zelfstandig individuele of groepsgerichte behandelonderdelen uit. Intervenieert in crisissituaties. Coördineert de zorg rond een aantal patiënten. Sociale vaardigheden zoals tact, inlevingsvermogen, motiveren en conflicthantering zijn van belang in de contacten met patiënten met een complexe psychiatrische zorgvraag.


Functie informatie:

 • Activiteiten in het kader van de OGGZ, casefinding, zorgtoeleiding en samenwerking in lokale keten;
 • Ondersteunt en begeleidt patiënten bij hun herstel op diverse levensgebieden, zoals sociale en maatschappelijke integratie;
 • Intervenieert in crisissituaties;
 • Voert zelfstandig behandelonderdelen uit. Verricht verpleegkundige handelingen conform protocollen omtrent bevoegdheid en bekwaamheid en dient medicatie toe.
 • Draagt zorg voor een optimaal behandelklimaat binnen de eigen woonomgeving.
 • Informeren en overleggen met overige teamleden. Leren van andere disciplines en kennis overdragen aan andere behandeldisciplines;
 • Contacten onderhouden en samenwerken met externe instanties;
 • Zorgt voor verslaglegging in het patiëntendossier en verricht administratieve taken op het vakgebied;
 • Verricht de taken volgens productieafspraken, doelstellingen en registreert de werkzaamheden.

Wij vragen:

 • Een HBO-V (GGZ uitstroom variant) diploma met geldige BIG registratie;
 • Sterk ontwikkelde affiniteit met de EPA doelgroep en bij voorkeur kennis en ervaring in ambulante hulpverlening;
 • Kennis en ervaring met OGGZ en dubbeldiagnose-problematiek/IDDT is een pré;
 • Een klant- en  resultaatgerichte attitude gebaseerd op multidisciplinaire samenwerking en nauwe samenwerking in de ketenzorg;
 • Een medewerker die onder druk en in risicosituaties weloverwogen en daadkrachtig handelt;
 • Een zelfstandige en proactieve, flexibele houding en creativiteit. Denken en handelen in oplossingen. Integriteit en betrouwbaarheid;
 • Een medewerker met affiniteit met zorglogistiek en in het bezit van rijbewijs B.

Wij bieden:

 • Een arbeidsovereenkomst voor een jaar, met de intentie deze bij goed functioneren om te zetten naar onbepaalde tijd (onbepaalde tijd voor medewerkers met een vast dienstverband bij GGZ Friesland);
 • Inschaling in FWG functiegroep 50;
 • Overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO-GGZ.


Inlichtingen en sollicitatie:

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Corina Haasnoot, manager behandelzaken, of Anne Groeneveld, algemeen manager.

« Terug naar overzicht Reageren

Meer weten?

Direct hulp nodig?