Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (Ontwikkelingsstoornissen)

Geplaatst op: 10-06-2021

Het bevlogen team van de poli ontwikkelingsstoornissen is er voor mensen die door een complexe Autisme Spectrum Stoornis (ASS) niet meer goed functioneren in het dagelijks leven. Ze hebben door ASS vaak problemen op verschillende levensgebieden, zoals op school, op het werk, in de vrije tijd en in relaties met anderen. Een autismestoornis heeft iemand zijn of haar hele leven. Het is daarom belangrijk dat geleerd wordt om daar goed mee om te gaan. De hulpverleners van de poli ontwikkelingsstoornissen helpen iemand om te begrijpen wat er aan de hand is en hoe het komt dat men bepaalde klachten heeft. Ons doel is dat mensen weer grip op hun leven krijgen en daardoor een goed en prettiger leven leiden, ondanks de klachten.

In ons team werken verschillende hulpverleners die intensief met elkaar samenwerken: psychiaters (i.o.), een GZ-psycholoog (i.o), een systeemtherapeut, sociaal psychiatrisch verpleegkundige en een huisarts in opleiding. Ons team hanteert een interdisciplinaire aanpak en er heerst een uitstekend opleidingsklimaat. In 2021 zal de poli ontwikkelingsstoornissen integraal onderdeel worden van de regioteams voor volwassenen van 25 – 65 jaar. Bij de poli ontwikkelingsstoornissen is per 1 juli 2021 een vacature voor een ervaren: 

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
28 - 32 uren per week

Functie-informatie:

 • je biedt zorg aan patiënten die in behandeling zijn poli ontwikkelingsstoornissen;
 • je bent bereid om je expertise te delen met collega’s (van andere teams), je bent beschikbaar op consultatieve basis zodat goede patiëntenzorg verleend kan worden;
 • je draagt bij aan de uitvoering van behandelplannen door middel van het methodisch werken;
 • je begrijpt de visie op herstelondersteunende zorg, de inbedding daarvan in de (maatschappelijke) context en past een aansluitende houding toe;
 • je draagt zorg voor een veilig en herstelgericht behandelklimaat, waar herstel ondersteunende zorg in combinatie met het medisch model als uitgangspunt wordt gehanteerd en waarbij de intensieve samenwerking met (ambulante) ketenpartners vereist is om een snelle terugkeer en verdere stabilisatie in de thuissituatie mogelijk te maken;
 • je hebt een proactieve houding om knelpunten in de zorgverlening te signaleren en doet actief voorstellen ter verbetering;
 • je observeert onder tijdsdruk en komt tot een adequate interpretatie;
 • je hebt de kennis en kunde om risico-taxaties te maken;
 • je kunt hoofd- en bijzaken snel onderscheiden en daarop anticiperen;
 • je werkt intensief in interdisciplinair verband samen;
 • je hebt grondige kennis van wet- en regelgevingen die relevant zijn en kunt deze materie op een begrijpelijke manier vertalen naar patiënten en naasten;
 • je bent op de hoogte van de afspraken met ketenpartners en levert een actieve bijdrage aan een goede samenwerking met hen;
 • je bent in staat om je kwetsbaar op te stellen in situaties met als doel een open houding in contact naar anderen uitstralen, uitnodigend zijn, vertrouwen opwekken om wederzijds contact te bevorderen;
 • je kunt snel schakelen en reflecteren op je eigen handelen en je rol tijdens alle voorkomende situaties om je handelingsrepertoire ter plekke aan te passen zodat je in jouw contact blijft aansluiten bij de ander;
 • je neemt deel aan werk- en projectgroepen en draagt daarmee actief bij aan de ontwikkeling van de organisatie.

Wij vragen een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige die over de volgende competenties beschikt:

 • Je beschikt over een op de functie gerichte opleiding op HBO niveau en je bent BIG geregistreerd;
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in de psychiatrie;
 • Je kunt (verpleegkundig) methodisch werken;
 • Je beschikt over goede contactuele eigenschappen;
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je kunt zelfstandig je eigen werkzaamheden plannen en uitvoeren en kunt in teamverband werken;
 • Je hebt een groot oplossend vermogen;
 • Je bent proactief en tactisch;
 • Je hebt een aanpassend vermogen in een dynamische werkomgeving;
 • Je bent stressbestendig;
 • Je bent flexibel, innoverend, besluitvaardig, hebt humor en bent creatief.

Wij bieden:

 • arbeidsvoorwaarden conform CAO-GGZ;
 • inschaling in functiegroep FWG 55 (SPV);
 • een contract voor bepaalde tijd tot 1 juli 2022 (voor medewerkers met een vast dienstverband bij GGZ Friesland is dit onbepaalde tijd);
 • een werkomgeving waarin volop mogelijkheden zijn voor professionele ontwikkeling.

 

Informatie en sollicitatie:
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Huib Heres (SPV), telefoonnummer 06 - 30 63 96 23 of Wytske Posthuma (algemeen manager), telefoonnummer 06 - 53 80 02 88.

 

« Terug naar overzicht Reageren

Meer weten?

Direct hulp nodig?